Pátek 6. Prosinec 2019
Home / INDOC (strana 2)

INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.

Otevřený dopis vedoucím pracovníkům sekce veřejných zakázek ÚOHS

Vážení, obracíme se na Vás, vedoucí pracovníky sekce veřejných zakázek, kteří minulý týden zastupovali Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na konferenci s názvem „Dohled nad zadáváním veřejných zakázek – minulost, současnost a budoucnost“. Od konference jsme očekávali jistý nadhled a koncepční myšlenky. Místo toho se pouze recitovaly paragrafy, probírala kazuistika, zaznělo mnoho podrobností bez významnější snahy o syntézu vyzdvihující nějaký princip či zásadu. Obsahem příspěvků byly navíc často notoriety, valné části publika dobře známé. Se zájmem jsme vyhlíželi především blok Michala Čermáka nazvaný „Dohled Úřadu nad zadáváním veřejných zakázek: Vize a výzvy“. Příspěvek však konstatoval jen obecně známé problémy, aniž naznačil, jak se s nimi hodlá úřad vypořádat. Tři letmo zmíněné oblasti jsou ovšem pro nezbytné zlepšení činnosti úřadu natolik …

Celý článek

Advokáti zbytečně osočují sdružení INDOC z neoprávněného podnikání

Dnešní článek je věnovám všem advokátům, kteří si stěžují na neoprávněnost podnikání našeho sdružení. Domnívají se, že pomáhat někomu s veřejnými zakázkami mohou jenom oni, a běžný smrtelník nesmí například zastupovat stěžujícího si dodavatele před antimonopolním úřadem. Někteří z nich na nás dokonce s železnou pravidelností podávají trestní oznámení, která jsou policií se stejnou pravidelností odkládána. Holt, dojdou-li věcné argumenty, brání se prohnilý systém za každou cenu. Pojďme se podívat na konkrétní případy a shrňme si, v čem všem se mýlí.

Celý článek

Utajený telefonní seznam pracovníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (aktualizováno)

Před pár týdny zmizela z webu ÚOHS stránka s telefonním seznamem všech jeho pracovníků. Rovněž byla z diagramu organizační strukutry odstraněna jména konkrétních vedoucích pracovníků. Shodou okolností se tak stalo několik dnů poté, co jsme jako první kritizovali možnou podjatost JUDr. Michala Petříka, nového ředitele odboru veřejných zakázek.

Celý článek

Rozsudky ve veřejných zakázkách (2010)

Prohlédněte si kompletní texty rozsudků Krajského soudu v Brně, které se týkaly agendy veřejných zakázek. Čtenářům našeho blogu je nabízíme včetně odůvodnění, která na úřední desce soudu zveřejňována nejsou. Zmiňujeme u nich i související rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud byly vydány. Co se týká úspěšnosti žalobců, v roce 2010 z toho ÚOHS nevychází zrovna nejlépe. Obhájil 10 kauz, tedy přesnou polovinu z napadených. Prakticky to znamená, že celá druhá polovina rozhodnutí byla natolik nekvalitní, že je soudy musely zrušit. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 1 / 2010 (k zákonu č. 40/2004 Sb.) Správní orgán je povinen řádně přezkoumat všechny námitky účastníka řízení. Ustavení zainteresovaného znalce atakuje smysl vyžádání znaleckého posudku. Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. R25/2009/JHr zrušeno. Jak již uvedl Vrchní soud …

Celý článek

ÚOHS a 17 překážek při nápravě veřejných zakázek

V uplynulých letech jsme byli svědky nevídaných aktivit proti korupci a defektnímu prostředí veřejných zakázek. Svou troškou do mlýna přispěl snad každý, koho se téma týká. K nejvýznamnějším patřily snahy Nadačního fondu proti korupci (NFPK), vládního NERVu, Platformy pro transparentní veřejné zakázky, Transparency International a dalších nevládních organizací. Souběžně došlo na půdě Ministerstva pro místní rozvoj k přípravě významné novely zákona o veřejných zakázkách, která měla reflektovat společenskou poptávku po odstranění největších nešvarů. Všechny tyto aktivity mají jedno společné – snaží se řešit veskrze problémy zadavatelů. Chybí pohled ze strany dodavatelů, pojmenování překážek ztěžujících nápravu nezákonných zakázek a hodnocení úlohy kontrolního orgánu, jímž je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sdružení INDOC dlouhodobě pomáhá dodavatelům v nelehkém boji proti diskriminačním, netransparentním …

Celý článek

Otevřený dopis pracovníkům sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obracíme se na Vás, pracovníky sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, s prosbou, která se bezprostředně týká Vaší úlohy při dohledu nad zákonností českých veřejných zakázek. Někteří z Vás znají autory tohoto dopisu osobně, mnozí další alespoň podle jmen, když vedli správní řízení, v nichž INDOC zastupoval uchazeče o veřejné zakázky. Snad jste si povšimli, že našim klientům pomáháme v nelehkém boji proti diskriminačním, netransparentním a omezujícím veřejným zakázkám. Jsou to právě dodavatelé, kteří musejí přicházet s návrhy na přezkoumání vadných postupů zadavatelů a usilovat o jejich nápravu. A není to pro ně zrovna jednoduché. Vyžaduje to najímat poradce, zpracovávat složité námitky, riskovat špatnou pověst u zadavatelů, skládat vysoké kauce a nakonec čekat půl roku nebo i déle, …

Celý článek