Čtvrtek 6. Květen 2021

veřejné zakázky

Olomoucký kraj chtěl služby pojišťovacího makléře za 0,04%

Veřejné zakázky na pojišťovací makléře se i v roce 2011 téměř nevyhlašovaly a zadavatelé se tak často dopouštěli porušení zákona o veřejných zakázkách. Jedním z mála zadavatelů, kteří se v loňském roce pokusili o transparentní výběr pojišťovacího makléře, byl Olomoucký kraj. I tato veřejná zakázka však nakonec skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Okolnosti případu nasvědčují tomu, že v průběhu zadávacího řízení došlo na straně zadavatele, resp. jeho hodnotící komise, k závažnému porušení zákona o veřejných zakázkách. Kauzy si všiml i odborný web Opojištění.cz a věnoval jí článek Makléři neváhají nabídnout v zadávacím řízení absurdní cenu. Do správního řízení jsme ji výjimečně neposlali my, ale předběhl nás jiný poškozený uchazeč. Napadl zejména okolnosti, za nichž došlo k výběru nejvhodnější nabídky společnosti SATUM CZECH s.r.o. Zadavatel stanovil za účelem …

Celý článek

Nenápadné novely zákona o veřejných zakázkách zkraje roku 2012

Aktualizováno 10.1.2012 podle stanoviska ÚOHS a MMR. V prvních dnech nového roku se objevily hned dvě novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Přišly na svět vcelku nenápadně, zato však s okamžitou účinností a s poměrně zásadním dopadem na dodavatele, kteří jsou v zadávacích řízeních povinni prokazovat kvalifikaci pro plnění veřejných zakázek. První novelu představuje zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který zavádí do kvalifikačních předpokladů trestní bezúhonnost právnických osob. Druhá novela byla provedena zákonem č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a znamená rozšíření základních kvalifikačních předpokladů. ÚOHS a MMR zveřejnily k novelám …

Celý článek

Chybující zadavatelé veřejných zakázek a náhrada škody dodavatelům

Nejhorším trestem, který může postihnout chybujícího zadavatele veřejné zakázky, je zrušení soutěže a zanedbatelná pokuta. Obojí mu nadělí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pokud o prohřešku pravomocně rozhodne. Dotáhnout případ do takového stádia však stojí nemalé úsilí i samotného dodavatele. Ten musí složit kauci, najmout si konzultanta, zpracovat sofistikovaná stanoviska a bojovat za svá práva v nekonečném správním řízení. To vše jej stojí nemálo času, nervů, ale v neposlední řadě i finančních prostředků. A když v pomyslné bitvě dodavatel zvítězí, schramstne kompenzaci nákladů řízení ve výši 30 tisíc Kč Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Lze se domoci náhrady škody od chybujícího zadavatele? Podle mého názoru ano. Seriál o odpovědnosti Tento článek je prvním ze seriálu, ve kterém se pokusím čtenářům …

Celý článek

ÚOHS lakuje novináře o délkách svých průtahů v řízeních

Se zájmem jsem si přečetl páteční článek v Online Hospodářských novinách nadepsaný Tři roky na řešení případu ÚOHS? To už je moc, rozhodl soud. Tvrzení tiskového mluvčího Úřadu ohledně délky trvání řízení mě však zvedlo ze židle. Noviny jej citovaly takto: „Průměrná délka řešení případu v současné době přesahuje dva měsíce„. A já říkám – tomu přátelé nevěřte ani náhodou! Samozřejmě nemám k dispozici ucelenou statistiku o veškerých případech, které na poli veřejných zakázek Úřad vede. Mohu však vycházet z více než deseti případů, které jsme v posledních dvou letech dovedli ke správním řízením s našimi klienty. Jejich podrobný přehled i s uvedením jednotlivých lhůt a jmen odpovědných lidí najdete v původním článku Hříchy ÚOHS – díl první – úřad zoufale nestíhá. Jak je vidět, lhůty řešení jednotlivých případů jsou …

Celý článek

ÚOHS přehlíží závažné správní delikty zadavatelů veřejných zakázek

Zákon o veřejných zakázkách vymezuje některé zvláště závažné prohřešky zadavatelů, kterým říká správní delikty. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pak stanovuje povinnost je projednávat a ukládat zadavatelům pokuty. A protože nejde o jen tak nějaká porušení zákona, jsou pokuty pěkně mastné: do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč! Jenomže Úřadu se do správních deliktů moc nechce a nedělá mu problém je úplně přehlédnout. Projevuje tak nepochopitelnou benevolenci zrovna vůči pachatelům těch nejhorších poklesků. Nevěříte? Seznamte se s konkrétním případem. Nejde o nic jiného, než nedávno proběhlý případ Středočeských nemocnic. Ty protiprávně zrušily veřejnou zakázku na telekomunikace. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jejich případ prošetřil a vydal rozhodnutí, ve kterém konstatuje porušení zákona a nařídil nemocnicím, aby zrušení zakázky zrušily a pokračovaly v jejím zadávání. Mimochodem proti …

Celý článek

Naše klienty ubráníme i před zrušením soutěží!

Když to vypadá, že veřejnou zakázku nevyhraje favorizovaná firma, neváhají zadavatelé soutěž ihned zrušit. Vymýšlejí zástupné důvody a kličkují jako zajíci při útěku. Osobně to považuji za jeden z nejsprostších nešvarů, kterým je soustavně decimován zatuchlý rybník českých veřejných zakázek. Zbývající dodavatelé v takových případech složí ruce do klína, přestože by zakázku měli získat místo favorita. Nezbývá tedy, než radikálně a důsledně bojovat. Jenže podávat námitky proti zrušení soutěže přijde mnoha lidem jako házení hrachu na zeď. Proč tomu tak není a jak jsme uspěli v posledním případě, vám přiblíží můj dnešní příspěvek. Šlo o zakázku na telekomunikační služby pro více středočeských nemocnic, které organizací příslušného zadávacího řízení pověřily Krajskou nemocnici středočeského kraje. Ta vyhlásila tendr, jehož jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Fajn, řekli jsme …

Celý článek

Konvergence veřejným zakázkám neprospívá

V poslední době narážím mnohem častěji na zadavatele veřejných zakázek, kteří poptávají kombinované telekomunikační služby v pevných i mobilních sítích od jednoho dodavatele. Objevili skryté kouzlo konvergence a nevídaně bryskně jej uplatnili v praxi. Bohužel, jak to tak v Čechách bývá, tendry na tyto služby nedávají v jejich svérázném pojetí mnoho smyslu. Pojďme se podívat na sedm důvodů, proč přinášejí více škody, než užitku! Telekomunikace to mají v Česku se státními úřady dlouhodobě na prd. Od nepovedené privatizace Českého Telecomu, kdy nedošlo k oddělení infrastruktury sítě od služeb operátora, přes bizarně fungující Český telekomunikační úřad (setrvale se vymlouvající na legislativu, avšak v loňském hodnocení Evropských regulačních úřadů obsadil znovu mizerné předposlední místo) , až po děsivý odpor mobilních operátorů ke vzniku jejich virtuálních partnerů (MVNO), opět za účinné podpory legislativy a …

Celý článek

Hříchy ÚOHS – díl první – úřad zoufale nestíhá

Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech veřejných zakázek se v posledních letech zpomalilo pod únosnou míru. Prvostupňová i druhostupňová rozhodnutí jsou zpravidla vydávána ve lhůtách 5-7 měsíců. Úřad poměrně významně překračuje lhůty stanovené správním řádem. Tímto příspěvkem otevírám nový seriál, ve kterém se čtenářům pokusím přiblížit odvrácenou stranu činnosti a přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud se něco mimořádného nestane, budu se v nejbližších týdnech postupně věnovat těmto kapitolám: Úřad zoufale nestíhá Úřad tají kdo a jak se podílí na rozhodování v druhém stupni Úřad zadavatelům napomáhá tajit informace z nabídek Úřad je preferuje zrušení soutěže samotným zadavatelem, než by se jí musel zabývat Úřad se vyhýbá řízením ve veřejných zakázkách malého rozsahu Úřad rezignoval na přezkoumávání …

Celý článek

Česká obchodní inspekce pohořela v tendru na telco

Zjara tohoto roku vyhlásila Česká obchodní inspekce zadávací řízení na telekomunikační služby. Nešlo o nic méně, než připojit tuto instituci k internetu a vybudovat VPN pro jejích 13 poboček. Pak to celé provozovat po dobu dvou let a vydělat pár milionů korun. Od začátku bylo zřejmé, že se zadávací dokumentace snaží nahrávat stávajícímu poskytovateli služeb a ČOI udělá všechno pro to, aby se změně operátora vyhnula. Přesto jsme se rozhodli soutěžit a zkusit pro sebe získat prvenství. Doufali jsme ve fér hru, byť v rámci tendenčně nastavených vstupních podmínek. O tom, že nakonec vše dopadlo úplně jinak, si můžete počíst dále. Postupu našeho klienta směrem vpřed učinil v tendru šmitec sám zadavatel a to ještě předtím, než jsme mohli podat …

Celý článek