Středa 11. Prosinec 2019
Home / veřejné zakázky / Česká televize chybovala v tendru na telefonování. Odnést to má nejlevnější firma.

Česká televize chybovala v tendru na telefonování. Odnést to má nejlevnější firma.

V soutěži na telefonování z pevných linek České televize nebyla dobře připravena zadávací dokumentace. Zadavatel v ní požadoval ocenění vnitrostátních telefonních hovorů, přičemž ty mezinárodní vyčlenil mimo nabídkovou cenu. Pykat za to však nechal firmu GTS Czech, kterou se snaží vyloučit, ačkoliv se tohoto postupu striktně držela.

Podmínky zadávacího řízení obsahovaly tabulku, do které měli dodavatelé vyplňovat cenu. Vytvořili ji sami úředníci České televize. Tato tabulka však neobsahovala vyplnitelná políčka pro mezinárodní hovorné. Buňka pro vložení ceny byla v tomto řádku od počátku proškrtnuta a neumožňovala vyplnění. V posledním sloupci tabulky byla pro mezinárodní hovorné dokonce natvrdo vyplněna nula.


* pozn. v tabulce byla dodatečně zvýrazněna řádka mezinárodních hovorů

Náš klient při zpracování nabídky nabyl přesvědčení, že televize nechce do hodnocení nabídkové ceny mezinárodní hovorné zahrnovat. To není nic neobvyklého. Občas se takto postupuje, jelikož v mezinárodním provozu je těžko nabídky jednotlivých operátorů srovnávat a při jeho zanedbatelném podílu na celé zakázce vznikají zbytečné nejasnosti.

Česká televize si důsledky takto nastavené soutěže uvědomila až po uzávěrce, v momentě kdy měla vybrat nejlepší nabídku. Svou chybu však nepřiznala. Právě naopak. S přehlíživým a lehce ignorantským přístupem, tolik typickým pro mnohé zadavatele veřejných zakázek, vyloučila nejlevnějšího uchazeče, který její požadavky dodržel. Ve spěchu, aniž by počkala na jeho odvolání, zároveň televize rovnou vybrala i vítěze tendru. Stala se jím Telefónica Czech Republic.

Samotnou GTS samozřejmě nelze vinit z toho, že nabídková cena neobsahuje mezinárodní hovorné. Tato situace vznikla na základě pokynů zadavatele, navíc přesně podle jím předložených vzorů tabulek. Českou televizi o tom s největší pravděpodobností bude muset přesvědčit až soutěžní úřad.

Dokumenty

Rozhodutí zadavatele o vyloučení GTS Czech ze soutěže
Námitky GTS Czech proti vyloučení ze soutěže

Personální

  • Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel České televize
  • Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu České televize
  • Jiří Švanda, předseda hodnotící komise veřejné zakázky

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.