Středa 11. Prosinec 2019
Home / veřejné zakázky / Česká televize nesmí uzavřít smlouvu s Telefónicou. Zakázal jí to soutěžní úřad.

Česká televize nesmí uzavřít smlouvu s Telefónicou. Zakázal jí to soutěžní úřad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dnes předběžné opatření, kterým překazil plány manažerů České televize s veřejnou zakázkou na výběr telekomunikačního operátora. Ti chtěli ze soutěže nezákonně vyloučit firmu GTS a narychlo uzavřít smlouvu s Telefónicou. Jedná se přitom o telefonování na pevných linkách po dobu následujících 4 let.

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména zda zadávací dokumentace byla po zodpovězení žádostí o dodatečné informace dostatečně transparentní, aby umožňovala jednoznačný výklad, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky „Poskytování telefonních hlasových a datových služeb“ nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně ÚOHS

Zákaz platí až do doby úplného prošetření celého případu. Podrobnější informace o celé kauze najdete v našem srpnovém článku.

Dokumenty

ÚOHS Předběžné opatření proti České televizi (hlasové služby)

Personální

  • Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel České televize
  • Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu České televize
  • Jiří Švanda, předseda hodnotící komise veřejné zakázky

 

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.