Středa 14. Duben 2021

Firmy s anonymními vlastníky pronikly do struktur ÚOHS

Novým ředitelem pátého odboru veřejných zakázek soutěžního úřadu se stal JUDr. Michal Petřík. Údajně proto, že má zkušenosti ze zadavatelské společnosti. Aby neměl, když vlastnil anebo možná stále vlastní firmu ROPRO a.s., která se věnuje organizaci veřejných zakázek, a to nejenom v severních Čechách. Pro letmou představu si stačí v evidenci veřejných zakázek nechat vyhledat název firmy. ROPRO pracuje pro Ministerstvo zemědělství, Město Kadaň, Ústecký kraj, Povodí Labe, Krajskou zdravotní a mnoho dalších zadavatelů, přičemž někteří z nich nemají ve veřejných zakázkách zrovna čistý štít.

Pan Michal Petřík byl do 10. února 2012 předsedou představenstva a zároveň v letech 2007 až 2008 jediným akcionářem. Pak se akcie změnily na majitele, takže skutečný vlastník je nedohledatelný a v případě potřeby se snadno změní. Ano, nešálí vás zrak. Promoření branže veřejných zakázek firmami s nezjistitelnými majiteli zjevně dosahuje svého maxima. Již pronikly i do struktury ústředního kontrolního orgánu.

Na soutěžním úřadu tak rozhoduje o prošetřovaných veřejných zakázkách člověk, kterému možná současně patří organizátorská firma. Ovšem nelze to dokázat. Paradoxní je, že i kdyby sám Petřík chtěl podezření a pochybnosti vyvrátit, anonymní akcie mu to neumožní. Podobně jako cimrmanovské „jdu na sever – jdu na jih“ platí „mám akcie – nemám akcie“. Podle toho, kdo je má zrovna v ruce. Takže další kamínek do mozaiky ošklivého obrazu českých veřejných zakázek.

Autor Martin Kovařík

Martin Kovařík
Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.