Úterý 19. Říjen 2021

Havel a Holásek jeli v Šiškových tendrech na MPSV

V probíhajícím policejním vyšetřování znalce Smejkala vylézají na povrch různé souvislosti a dokumenty. Světlo světa tak spatřila i zadávací dokumentace jednacího řízení bez uveřejnění, s jejíž pomocí hodlal někdejší náměstek Šiška přidělit bez výběrového řízení české pobočce firmy IBM zakázku na systém ochrany před podvody při vyplácení sociálních dávek. O této zakázce řekl antimonopolní úřad , že byla zmanipulovaná a ministerstvo porušilo zákon, když ji hodlalo účelově zadat předem vybranému dodavateli. Ministerstvu s její přípravou a organizací pomáhala renomovaná advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. 

Text zadávací dokumentace si můžete prohlédnout celý a bez úprav jenom díky našim webovým stránkám.

MPSV Zadávací dokumentace FAMS LPS IBM

Ani advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners nezkoumala, že přípravu zadání mnohamiliardového kontraktu opírá o vadný a na první pohled účelově napsaný znalecký posudek profesora Vladimíra Smejkala.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze citovat podstatné takto:

Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, postupoval zadavatel v zadávacím řízení v rozporu se zákonem, když pro zadání veřejné zakázky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 citovaného zákona.

Na tendenční a účelové zpracování posudku jsme přitom upozorňovali od samého počátku. Je dobře, že ani soutěžní úřad nebere znalecké posudky zpracované podobným způsobem jako dogma a zaujímá k nim nestranný a kritický postoj.

Jestliže se zadavatel za účelem zjištění počtu řešení schopných dostát požadavkům zadavatele na plnění veřejné zakázky rozhodl zadat znalecký posudek, měl takový posudek nekriticky přistupovat stejně ke všem potencionálním řešením.

Souvislosti případu napovídají tomu, že důvodem pro vyhotovení znaleckého posudku nebylo primárně zjištění, zda existuje více dodavatelů způsobilých realizovat předmět veřejné zakázky, ale jeho vypracováním zadavatel hodlal legitimizovat svůj dříve přijatý záměr zadat veřejnou zakázku přímo IBM v jednacím řízení bez uveřejnění.

Úřad konstatuje, že přístup znalce ke zpracování znaleckého posudku, kdy je dopodrobna zkoumán pouze produkt IBM, přičemž u produktů dalších dodavatelů byla bez detailní znalosti konkrétních technických řešení konstatována jejich nepoužitelnost, není způsobilý k přijetí závěru, že jediným dodavatelem schopným realizovat předmět veřejné zakázky je IBM.

Konečný závěr znalce, že společnost IBM je z objektivních technických důvodů jediným dodavatelem, který je schopen zajistit plnění předmětu veřejné zakázky, tedy není podložen relevantními zjištěními, a proto znalecký posudek neumožňuje učinit objektivní a nestranný závěr, zda zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem.

Rozhodnutí je pravomocné a zveřejněné na webových stránkách antimonopolního úřadu.

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.