Pátek 6. Prosinec 2019
Home / veřejné zakázky / Hříchy ÚOHS – díl první – úřad zoufale nestíhá

Hříchy ÚOHS – díl první – úřad zoufale nestíhá

Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech veřejných zakázek se v posledních letech zpomalilo pod únosnou míru. Prvostupňová i druhostupňová rozhodnutí jsou zpravidla vydávána ve lhůtách 5-7 měsíců. Úřad poměrně významně překračuje lhůty stanovené správním řádem.

Tímto příspěvkem otevírám nový seriál, ve kterém se čtenářům pokusím přiblížit odvrácenou stranu činnosti a přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud se něco mimořádného nestane, budu se v nejbližších týdnech postupně věnovat těmto kapitolám:

 1. Úřad zoufale nestíhá
 2. Úřad tají kdo a jak se podílí na rozhodování v druhém stupni
 3. Úřad zadavatelům napomáhá tajit informace z nabídek
 4. Úřad je preferuje zrušení soutěže samotným zadavatelem, než by se jí musel zabývat
 5. Úřad se vyhýbá řízením ve veřejných zakázkách malého rozsahu
 6. Úřad rezignoval na přezkoumávání hodnotících kritérií
 7. Úřad rezignoval na přezkoumávání skryté diskriminace ve vymezení předmětu plnění
 8. Úřad má za sebou mnoho vysloveně špatných rozhodnutí
 9. Úřad má nedotknutelného předsedu

Dnes to mám opravdu jednoduché. Situace kolem lhůt, ve kterých Úřad vydává svá rozhodnutí k veřejným zakázkám, je opravdu bídná a to na prvním i druhém stupni. Jaké lhůty by Úřad měl dodržovat? Vše se řídí ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Pokud nelze prvostupňové rozhodnutí vydat bezodkladně, mělo by být ve správním řízení vydáno nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, případně do 60 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Druhostupňová rozhodnutí, tedy rozhodnutí o rozkladu, by měla být Úřadem vydávána ve stejných lhůtách (odkaz na ně nalézáme v § 90 odst. 6 správního řádu). Do 30 dnů od zahájení řízení, případně do 60 dnů, jestliže dojde k naplnění některé z výše uvedených podmínek.

Co si pamatuji, tak Úřad stíhal vydávat alespoň prvostupňová rozhodnutí jakž takž ve lhůtě dvou měsíců. Rozklady se loudaly, ale nějaká mimořádná prodlení byla spíše výjimkou. To se však v posledních dvou letech radikálně změnilo. Pochopitelně nemám k dispozici kompletní statistiku, ale jenom v řízeních námi zastupovaných klientů se veškeré lhůty radikálně protahují. Překvapivě se tak děje bez ohledu na složitost merita věci. Zpoždění nenabírají pouze složitější případy, ale i banální rozhodnutí o formálních záležitostech. A to pouze jediné z nich bylo dotčeno nutností pořizovat znalecký posudek (zrovna toto rozhodnutí bylo vydáno relativně nejrychleji).

Průměrná doba na vyřízení prvostupňového rozhodnutí je 5,7 měsíců.

Nedokončená řízení jsou do průměru započítána s dobou trvání ke dni aktualizace přehledu (viz níže).

Průměrná doba na vyřízení rozkladu je 5,5 měsíce.

Níže předkládám stručný přehled řízení z posledních 2 let – aktualizováno 22. srpna 2010:

č.j. řízení datum zahájení datum vydání rozhodnutí doba trvání
S217/2010 prvostupňové – Pozemkový fond ČR 25. června 2010 12. dubna 2011 10 měsíců
S115/2010 prvostupňové – Středočeské nemocnice 12. dubna 2010 27. července 2010 3 měsíce
S88/2010 prvostupňové – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 18. března 2010 11. října 2010 7 měsíců
S349/2009 prvostupňové – Ústí nad Labem 10. prosince 2009 24. května 2010 5,5 měsíce
S166/2009 prvostupňové – Česká obchodní inspekce 9. června 2009 24. listopadu 2009 5,5 měsíce
S54/2009 prvostupňové (2) – Lesy České republiky 27. října 2009 8. října 2010 11,5 měsíců
R109/2009 rozklad (1) – Lesy České republiky 10. července 2009 27. října 2009 3,5 měsíce
R90/2009 rozklad (spis) – Lesy České republiky 9. června 2009 11. prosince 2009 6 měsíců
S124/2009 prvostupňové – Národní divadlo 18. května 2009 2. prosince 2009 6,5 měsíce
S54/2009 prvostupňové (1) – Lesy České republiky 27. února 2009 22. června 2009 4 měsíce
S289/2008 prvostupňové – Pardubice 15. října 2008 30. dubna 2009 6,5 měsíce
S305/2008 prvostupňové (2) – Karviná 4. ledna 2010 8. října 2010 9 měsíců
R86/2009 rozklad (1) – Karviná 1. června 2009 4. ledna 2010 7 měsíců
S305/2008 prvostupňové (1) – Karviná 27. října 2008 12. května 2009 6,5 měsíce

*) takto označená řízení nejsou doposud Úřadem vyřízena.

Úřad si evidentně s dodržováním lhůt moc hlavu neláme. Je to škoda, protože tím neklesá jen prestiž a důvěryhodnost samotného Úřadu, ale především dostává na frak vymahatelnost práva. Úřad tak nepřímo přispívá k začarovanému kruhu, kdy ve veřejných zakázkách dochází k porušování zákona, avšak jejich účastníci si vlekoucí spor u Úřadu nemohou dovolit, tak vše nakonec proběhne bez povšimnutí. Takových případů se následně chytnou další hříšníci, kteří neváhají pokračovat ve vyšlapaných kolejích, když to jiným také „prošlo“.

Obligátní rekapitulace faktů:

 1. Rozhodování Úřadu ve věcech veřejných zakázek se v posledních 4 letech zpomalilo pod únosnou míru.
 2. Prvostupňová i druhostupňová rozhodnutí jsou zpravidla vydávána ve lhůtách 5-7 měsíců.
 3. Začalo to za místopředsedy Kamila Rudoleckého, ale neutěšený stav pokračuje i pod vedením sekce veřejných zakázek JUDr. Evou Kubišovou.
 4. Prvostupňová rozhodnutí mají v rámci Úřadu na starosti Edita Štarhová, Mgr. Jan Lízal a JUDr. Jiřina Valešová, ředitelé tří odborů veřejných zakázek a Mgr. Michal Kobza, ředitel odboru kontroly veřejných zakázek.
 5. Druhostupňová rozhodnutí podepisuje předseda Ing. Petr Rafaj a v rámci Úřadu je mají na starosti především JUDr. Andrea Schelleová a Mgr. Aleš Drbal, ředitelé odborů druhostupňového rozhodování.

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.