Sobota 18. Září 2021

Utajený telefonní seznam pracovníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (aktualizováno)

Před pár týdny zmizela z webu ÚOHS stránka s telefonním seznamem všech jeho pracovníků. Rovněž byla z diagramu organizační strukutry odstraněna jména konkrétních vedoucích pracovníků. Shodou okolností se tak stalo několik dnů poté, co jsme jako první kritizovali možnou podjatost JUDr. Michala Petříka, nového ředitele odboru veřejných zakázek.Případu si následně všimla i další média. O souvislosti těchto jevů můžeme jen spekulovat, nicméně kroky ÚOHS, který se informačně uzavírá před veřejností, považujeme v každém případě za nesprávné. Stávat se netransparentním v momentě kritiky bychom čekali od kohokoliv jiného, ale ne od úřadu, který má jít ostatním příkladem.

Korunu všemu úřad nasadil, když odmítl naši žádost o přehled pracovníků s jejich telefonními čísly, podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Telefonní seznam zaměstnanců úřadu slouží výhradně k jeho vnitřním potřebám a pro potřeby veřejnosti slouží pouze telefonní čísla na ústřednu.“

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M.
ředitel Sekce předsedy Úřadu

Zamítnutí žádosti o přehled pracovníků ÚOHS s telefonními čísly

Abychom odborné veřejnosti alespoň částečně vynahradili ztrátu informací o lidech, kteří drží moc nad prošetřováním veřejných zakázek, přinášíme přehled pracovníků sekce veřejných zakázek z doby, kdy byl ještě veřejně přístupný na stránkách úřadu.

E-mailové adresy zaměstnanců úřadu jsou tvořeny syntaxí jmeno.prijmeni@compet.cz

Vedení ÚOHS

Ing. Petr Rafaj předseda úřadu 542 167 234
JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda 542 167 207

Sekretariát sekce veřejných zakázek

Romana Zachová asistentka 542 167 810
Jana Kováčová asistentka 542 167 811
Petra Kopáčková asistentka 542 167 744

Nahlížení do spisu a autorizované konverze

Petra Kopáčková úřednice 542 167 744
Dagmar Káňová úřednice 542 167 317

 

Odbor veřejných zakázek I

Mgr. Michal Kobza ředitel odboru 542 167 214

Oddělení veřejných zakázek I

Mgr. Alice Brandštetrová vedoucí oddělení 542 167 839
Ing. Jan Novotný referent 542 167 803
Soňa Vágnerová referentka 542 167 823
Karel Linhart referentka 542 167 973
Barbora Novotná referentka 542 167 859

Oddělení veřejných zakázek II

Mgr. Miroslav Knob vedoucí oddělení 542 167 237
Alžběta Kupková referentka 542 167 790
Ing. Martin Hrdlík referent 542 167 875
Vendula Nováková referentka 542 167 575
Ing. Jitka Radová referentka 542 167 823

Oddělení veřejných zakázek III

Edita Štarhová vedoucí oddělení 542 167 813
Emanuela Pintová referentka 542 167 562
Mgr. Jan Lízal referent 542 167 814
Ing. Ivana Hlucháňová referentka 542 167 210
Sabina Basistová referentka 542 167 804

 

Odbor veřejných zakázek II

Mgr. Mojmír Florian ředitel odboru 542 167 762

Oddělení veřejných zakázek IV

Mgr. Michala Machalová vedoucí oddělení 542 167 825
Mgr. Zuzana Kutálková referentka 542 167 242
Ondřej Pivoňka referent 542 167 885
Kateřina Mrázková referentka 542 167 559
Bc. Markéta Živnová referentka 542 167 822

Oddělení veřejných zakázek V

Mgr. Matúš Holubkovič vedoucí oddělení 542 167 324
Jan Králík referent 542 167 563
Ing. Karel Černý referent 542 167 820
Mgr. Dita Machů referentka 542 167 721
Ing. Petra Křepelková referentka 542 167 787

Oddělení veřejných zakázek VI

Mgr. Jaromír Harvánek vedoucí oddělení 542 167 848
Mgr. Michaela Knobová referentka 542 167 239
Mgr. Libor Studený referent 542 167 780
Alena Sokolová referentka 542 167 886

 

Odbor veřejných zakázek III

Mgr. Markéta Dlouhá ředitelka odboru 542 167 853

Oddělení veřejných zakázek VII

Mgr. Petr Pokorný vedoucí oddělení 542 167 802
Miroslav Hroch referentka 542 167 722
Valerie Nežádalová referentka 542 167 586
Mgr. Jana Doleželová referentka 542 167 725
Ing. Eva Stryczková referentka 542 167 746

Oddělení veřejných zakázek VIII

Mgr. Petra Antoníčková vedoucí oddělení 542 167 785
Zuzana Čajková referentka 542 167 845
Mgr. Kateřina Stefanaki referentka 542 167 834
Ing. Martin Ondráček referent 542 167 817

Oddělení veřejných zakázek IX

Ing. Hana Čížová vedoucí oddělení 542 167 833
Petra Sedlářová referentka 542 167 859
Ing. Hana Kuželová referentka 542 167 867
Lenka Matoušková referentka 542 167 565
Barbora Kučerová referent 542 167 565

 

Odbor veřejných zakázek IV

Ing. Petr Vévoda ředitel odboru 542 167 831

Oddělení veřejných zakázek X

Ing. Radoslava Nimrichterová vedoucí oddělení 542 167 837
Ing. Martin Schmidt referent 542 167 850
Ing. Jana Chytilová referentka 542 167 738
Mgr. Martin Šaroch referent 542 167 719
Patrik Drozd referent 542 167 840

Oddělení veřejných zakázek XI

Mgr. Andrea Stehlíková vedoucí oddělení 542 167 808
Eva Ševčíková  referentka  542 167 735
Ing. Jan Vodák referent 542 167 882
Petra Konečná referentka 542 167 774
Mgr. Ondřej Dvořák  referent 542 167 764

Oddělení veřejných zakázek XII

Veronika Čeloudová vedoucí oddělení 542 167 742
Ing. Jaromír Weigner referentka 542 167 830
Ing. Michaela Petrášová referentka 542 167 806
Miroslav Šlégl referentka 542 167 753

Oddělení veřejných zakázek XIII (Praha)

Kristýna Hlobilová vedoucí oddělení 542 167 779
Pavelka Ondřej referent 542 167 775
Stanislav Bezděka referent 542 167 782
Dana Boučková referentka 542 167 752
Ondřej Pavelka referent 542 167 775
Adriana Králová referentka 542 167 771
Hana Marková referentka 542 167 777


Metodický odbor

Mgr. Vítězslava Fričová, LL.M. ředitelka odboru 542 167  748
Vladěna Sasková referentka 542 167  739
Jana Klimešová referentka 542 167  866

Oddělení druhostupňového rozhodování I, II a III (veřejné zakázky)

Mgr. Pavel Král ředitel odboru 542 167 915
Dorota Rudelová referentka 542 167 858
Mgr. Monika Mládková referentka 542 167 862
Mgr. Pavel Motloch referent 542 167 323
JUDr. Jan Hradecký referent 542 167 289
Mgr. Iveta Pospíšilíková referentka 542 167 863
JUDr. Ing. Eva Doležalová referentka 542 167 824
Mgr. et Mgr. Petr Sedláček referent 542 167 868
Josef Leisser referent 542 167 101
Mgr. Rudolf Buchta referent 542 167 766
Martin Brzobohatý referent 542 167 253
Monika Mládková referentka 542 167 862
Denisa Jasovská referentka 542 167 805
Mgr. Tomáš Novák referent 542 167 724
Mgr. Lucie Kapounová referentka 542 167 827
Mgr. Blanka Rybářová referentka 542 167 869
Eva Drochytková referentka 542 167 826
Lenka Valentová referentka 542 167 852
Kristýna Benešová referentka 542 167 570
Milan Ondryáš referent 542 167 561
Eva Brožová referentka 542 167 289
Klára Kouřilová referentka 542 167 849
Zdenka Střasáková referentka 542 167 557
Lucie Bartoňová referentka 542 167 860
Barbora Víchová referentka 542 167 101

Autor INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.