Pátek 7. Květen 2021

Nové limity ve veřejných zakázkách 2014-15

Od 1. ledna 2014 platí nové limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, které se nezadávají podle zákona. Je to 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce. Ke změnám došlo i v částkách, při jejichž dosažení se jedná o tzv. veřejné zakázky nadlimitní.

Změny byla provedeny nařízením Komise (EU), v jehož důsledku došlo k novelizaci nařízení vlády č. 77/2008 Sb. Nové limity určující nadlimitní veřejné zakázky jsou platné pro roky 2014 a 2015.

INDOC Přehled ZŘ podle limitů

Druh veřejné zakázky /   koncese  Finanční limity platné
do 31. 12. 2013 (bez DPH)
Finanční limity platné
od 1. 1. 2014 (bez DPH)

veřejné zakázky na
dodávky a služby zadávané:

– Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi

– územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli

– sektorovými zadavateli

3 256 000 Kč

 

5 010 000 Kč

 

10 021 000 Kč

3 395 000 Kč

 

5 244 000 Kč

 

10 489 000 Kč

 veřejné zakázky na stavební práce  125 265 000 Kč 131 402 000 Kč
 koncese na stavební práce  125 265 000 Kč 131 402 000 Kč

Autor Víťa Kukáková

Víťa Kukáková
Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů a zpracovávala rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.