Sobota 18. Září 2021

Nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zveřejněn ve Sbírce

Dnešním dnem byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon nabyde účinnosti 1. října 2016.

Držme si palce, z hlediska dohledu nad postupy zadavatelů se nezlepšilo vůbec nic! Spíše naopak 🙁

Autor INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.