Sobota 14. Prosinec 2019
 • Stále se necháváte šidit v cinknutých zakázkách?

  Až vás to přestane bavit, zavolejte nám.

 • Kmotři, politici, úředníci, poradci.

  Vážně se téhle partě chcete postavit sami?

 • Chcete si jenom stěžovat?

  Nebo máte zájem doopravdy vyhrát?

 • Přijměte fér porážku, ale braňte se podrazům!

  Kdo se brání, není potížista.

 • Nikdo neříkal, že to bude snadné.

  Ale opravdu se chcete vzdát?

Aktuální články

Konec skrytých provizí ve veřejných zakázkách na pojištění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělal přítrž skrytým provizím, jež hradily pojišťovny pojišťovacím makléřům v souvislosti s veřejnými zakázkami. Úřad vyhověl návrhu, který jménem společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s. podalo sdružení INDOC proti postupu zadavatele Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně při zadávání veřejné zakázky na pojištění studentů. Podle úřadu jednal zadavatel v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když v podmínkách zadání nevyčíslil výši provize, kterou bude vybraná pojišťovna povinna hradit pojišťovacímu makléři zadavatele, společnosti ITEAD, a.s. Navrhovatel přitom zadavatele na tuto vadu zadávací dokumentace upozorňoval ještě v době, kdy bylo možné podmínky zadání doplnit. Poté, co však zadavatel nevyhověl ani následně podaným námitkám, navrhovateli nezbylo, než obrátit se na úřad. Úřad dospěl k závěru, že pokud zadavatel neposkytl dodavatelům informace o …

Celý článek

Rozsudky ve veřejných zakázkách (2010)

Prohlédněte si kompletní texty rozsudků Krajského soudu v Brně, které se týkaly agendy veřejných zakázek. Čtenářům našeho blogu je nabízíme včetně odůvodnění, která na úřední desce soudu zveřejňována nejsou. Zmiňujeme u nich i související rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud byly vydány. Co se týká úspěšnosti žalobců, v roce 2010 z toho ÚOHS nevychází zrovna nejlépe. Obhájil 10 kauz, tedy přesnou polovinu z napadených. Prakticky to znamená, že celá druhá polovina rozhodnutí byla natolik nekvalitní, že je soudy musely zrušit. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 1 / 2010 (k zákonu č. 40/2004 Sb.) Správní orgán je povinen řádně přezkoumat všechny námitky účastníka řízení. Ustavení zainteresovaného znalce atakuje smysl vyžádání znaleckého posudku. Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. R25/2009/JHr zrušeno. Jak již uvedl Vrchní soud …

Celý článek

Úplné znění zákona o veřejných zakázkách po novele č. 55/2012 platné od 1.4.2012

Přesně 190 změn přináší do zákona o veřejných zakázkách jeho rozsáhlá novela č. 55/2012 Sb., která začne platit od 1. dubna 2012. Přehled těch nejvýznamnějších najdete zde. Pro lepší práci s textem jsme zpracovali úplné znění zákona. Jedná se o nezávazný pracovní text, při jehož zpracování jsme vycházeli ze znění novely, uveřejněného ve Sbírce zákonů. Veříme, že tento pracovní materiál umožní všem zájemcům získat ucelený přehled o novinkách v zadávání veřejných zakázek, které nás brzy čekají. Úplné znění ZVZ č. 137/2006 Sb. platné od dubna 2012 (s vyznačenými změnami) Úplné znění ZVZ č. 137/2006 Sb. platné od dubna 2012 V úplném znění zákona nenajdete několik změn schválených novelou, protože začnou platit až 1.1.2014. Jedná se o: snížení limitu veřejných zakázek malého rozsahu na 1 mil. …

Celý článek

Takhle zvyšuje ÚOHS kvalitu služeb?

Snaha ÚOHS o zvyšování kvality služeb vyznívá zvláště absurdně ve srovnání s problémy, které ve skutečnosti brání důslednému prošetřování cinknutých veřejných zakázek. Koneckonců podívejte se sami na letáček z vlastní tvorby úřadu:

Celý článek

Přehled změn v zákoně o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012

V pátek 24. února 2012 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o veřejných zakázkách. Dostala číslo 55/2012 Sb. Novela vnese s účinností od 1. dubna 2012 do procesu zadávání veřejných zakázek řadu podstatných změn. Kromě jiného by měla přispět k větší tansparentnosti a omezit prostor pro korupci. K nejvýznamnějším bodům novely ZVZ patří: přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo  zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu  – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce, od 1.1.2014 1 mil. Kč pro veškeré veřejné zakázky zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / …

Celý článek