Sobota 4. Červenec 2020
 • Stále se necháváte šidit v cinknutých zakázkách?

  Až vás to přestane bavit, zavolejte nám.

 • Kmotři, politici, úředníci, poradci.

  Vážně se téhle partě chcete postavit sami?

 • Chcete si jenom stěžovat?

  Nebo máte zájem doopravdy vyhrát?

 • Přijměte fér porážku, ale braňte se podrazům!

  Kdo se brání, není potížista.

 • Nikdo neříkal, že to bude snadné.

  Ale opravdu se chcete vzdát?

Aktuální články

Přehled změn v zákoně o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012

V pátek 24. února 2012 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o veřejných zakázkách. Dostala číslo 55/2012 Sb. Novela vnese s účinností od 1. dubna 2012 do procesu zadávání veřejných zakázek řadu podstatných změn. Kromě jiného by měla přispět k větší tansparentnosti a omezit prostor pro korupci. K nejvýznamnějším bodům novely ZVZ patří: přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo  zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu  – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce, od 1.1.2014 1 mil. Kč pro veškeré veřejné zakázky zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / …

Celý článek

ÚOHS a 17 překážek při nápravě veřejných zakázek

V uplynulých letech jsme byli svědky nevídaných aktivit proti korupci a defektnímu prostředí veřejných zakázek. Svou troškou do mlýna přispěl snad každý, koho se téma týká. K nejvýznamnějším patřily snahy Nadačního fondu proti korupci (NFPK), vládního NERVu, Platformy pro transparentní veřejné zakázky, Transparency International a dalších nevládních organizací. Souběžně došlo na půdě Ministerstva pro místní rozvoj k přípravě významné novely zákona o veřejných zakázkách, která měla reflektovat společenskou poptávku po odstranění největších nešvarů. Všechny tyto aktivity mají jedno společné – snaží se řešit veskrze problémy zadavatelů. Chybí pohled ze strany dodavatelů, pojmenování překážek ztěžujících nápravu nezákonných zakázek a hodnocení úlohy kontrolního orgánu, jímž je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sdružení INDOC dlouhodobě pomáhá dodavatelům v nelehkém boji proti diskriminačním, netransparentním …

Celý článek

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

Od 1. ledna 2011 platí nové prahové hodnoty, používané při postupech zadávání zakázek. Změny byly provedeny nařízením Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2011/C 353/01). druh veřejné zakázky / koncese  nařízení Komise (ES) č. 1251/2011 a sdělení Komise (ES) č. 2011/C 353/01 dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi 3 256 dodávky a služby zadávané územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami 5 010 dodávky a služby zadávané sektorovými zadavateli 10 021 stavební práce 125 265 koncese na stavební práce 125 265

Celý článek

Námitky – mystifikace a skutečnost

Přístupy k podávání námitek při zadávání veřejných zakázek se různí. Jsou firmy, které se z principu nikdy nebrání. Naopak jiné namítají vždy, protože „když nevyhraji já, tak nikdo“. Většina je však zřejmě někde mezi. Jak by se tedy měla chovat standardně fungující firma, která je zvyklá jednat institucionálně a má zdravý zájem na dosahování zisku? K nalezení odpovědi je třeba vypořádat se mimo jiné se zažitými představami ohledně námitek. Některé obratně vytvořili zadavatelé zakázek, jinými se obklíčili sami dodavatelé. Jak to tedy skutečně je? 1. Mystifikace: Námitky vedou k nemilosti Zadavatelům veřejných zakázek se daří úspěšně přesvědčovat dodavatele o tom, že budou-li se cestou opravných prostředků domáhat svých práv, dostanou se do nemilosti. A to nejen u nich, ale také u dalších spřízněných, propojených či jinak spřátelených …

Celý článek

Czechinvest manipuluje zakázku z evropských fondů na dotované služby ICT

Zkraje roku 2012 udělal Czechinvest mimořádně pochybné kroky v půlmiliardové zakázce na cenově zvýhodněné ICT služby. Po čtyřměsíčním otálení s jejím vyhodnocením se snaží vyloučit všechny dodavatele z formálních důvodů a celé zadávací řízení zrušit. Vážně tak ohrožuje čerpání peněz fondů EU, konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace OPPI, jemuž zbývají dva poslední roky života. Projekt na čerpání dotovaných ICT služeb byl schválen již v roce 2009. Soutěž na tuto zakázku přitom Czechinvest nevyhlašuje poprvé. Předchozí pokus se odehrál v roce 2010. Jenže zadávací dokumentace byla natolik nesrozumitelná a v určitých ohledech i tendenční, že svou nabídku odevzdala pouze jedna firma. Czechinvest záhy celé zadávací řízení zrušil. Příprava nového bohužel trvala deset měsíců. Až v létě 2011 bylo vyhlášeno nové zadávací řízení, kterému se věnuje tento příspěvek. Nejvýhodnější nabídka od GTS …

Celý článek

Otevřený dopis pracovníkům sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obracíme se na Vás, pracovníky sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, s prosbou, která se bezprostředně týká Vaší úlohy při dohledu nad zákonností českých veřejných zakázek. Někteří z Vás znají autory tohoto dopisu osobně, mnozí další alespoň podle jmen, když vedli správní řízení, v nichž INDOC zastupoval uchazeče o veřejné zakázky. Snad jste si povšimli, že našim klientům pomáháme v nelehkém boji proti diskriminačním, netransparentním a omezujícím veřejným zakázkám. Jsou to právě dodavatelé, kteří musejí přicházet s návrhy na přezkoumání vadných postupů zadavatelů a usilovat o jejich nápravu. A není to pro ně zrovna jednoduché. Vyžaduje to najímat poradce, zpracovávat složité námitky, riskovat špatnou pověst u zadavatelů, skládat vysoké kauce a nakonec čekat půl roku nebo i déle, …

Celý článek