Pondělí 17. Únor 2020
 • Stále se necháváte šidit v cinknutých zakázkách?

  Až vás to přestane bavit, zavolejte nám.

 • Kmotři, politici, úředníci, poradci.

  Vážně se téhle partě chcete postavit sami?

 • Chcete si jenom stěžovat?

  Nebo máte zájem doopravdy vyhrát?

 • Přijměte fér porážku, ale braňte se podrazům!

  Kdo se brání, není potížista.

 • Nikdo neříkal, že to bude snadné.

  Ale opravdu se chcete vzdát?

Aktuální články

INDOC na semináři o odpovědnosti znalců. Přijďte!

Práce znalců zasahuje do mnoha oblastí života. Nejedná se jen o odborné posudky pro potřeby soudních řízení. Důležitou roli hrají znalci také ve správních řízeních či právních jednáních včetně soukromého sektoru. Jejich práce tedy může zásadně ovlivnit nejen životy jednotlivých občanů, ale také institucí či firem. Takové důležitosti ovšem ne vždy odpovídá kvalita odvedené znalecké práce. O zmapování současného stavu, možnostech kontroly a případné nápravy se budeme spolu s dalšími přednášejícími snažit na semináři pořádaném ústavně právním výborem PSP ČR dne 3. června 2014 v budově Poslanecké sněmovny. V našem vystoupení se budeme samozřejmě věnovat hlavně působení znalců v oblasti veřejných zakázek, kde jejich neodpovědná činnost může mít a také často mívá naprosto devastující účinky. Není to ostatně tak dávno, …

Celý článek

Kde dají pytlákovi práci hajného? Třeba na ŘSD

Novým šéfem právníků na Ředitelství silnic a dálnic se stal Michal Petřík. Pokud vám to jméno připadá povědomé, není divu. Michal Petřík a jeho firma se zlatým písmem zapsali do historie získávání a rozdělovaní evropských peněz v Ústeckém kraji. Hned krátce po té, co mladý právník Petřík v roce 2008 založil svou konzultační firmu, svěřil mu Ústecký kraj řízení a administraci veřejných zakázek, placených z evropských fondů. A jelikož byl šikovný, obzvláště v realizaci zcela transparentních losovaček, časem se staral o organizování veřejných zakázek pro Ústecký kraj, Povodí Labe, Ministerstvo zemědělství, města Kadaň či Chomutov, nebo také pro síť severočeských nemocnic Krajská zdravotní. V době jeho působení vznikla například jedna z nejdražších cyklostezek v ČR (zhruba 8 milionů korun za …

Celý článek

Zadavatelé nesmějí dávat nabídky uležet

„Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“ Tak praví zákon o veřejných zakázkách. Zdá se to být jasné, avšak nikoli v Česku. Jsou-li lidé vyzváni, aby ihned opustili dům, kde uniká plyn, většinou rychle vypadnou. Ve veřejných zakázkách se však rozvinula diskuse, jak dlouho ono „ihned“ vlastně trvá. Mimochodem, svoji troškou do mlýna přispěl i jistý nejmenovaný soudce, který odborné veřejnosti vykládal, že podle jeho názoru je to „do pěti dnů“. Rada pro zaměstnance: Řekněte, že nebudete v práci čtyři „ihned“, a máte měsíc dovolené. 🙂 Dne 18. března 2014 vydal ÚOHS jedno z prvních rozhodnutí (ne-li úplně první), v němž se k této probematice vyjádřil. Shledal, že zadavatel porušil zákon, protože otevírání obálek provedl až pět …

Celý článek

Otevřený dopis náměstkyni Dostálové

Vážená paní Dostálová, jako odborníky na veřejné zakázky nás zaujal Váš víkendový rozhovor pro iHned. Chápeme, že jste v mnohém odkázána na informace, které Vám poskytnou příslušní úředníci. Avšak myšlenky, jež v rozhovoru zazněly, byly natolik zjednodušující, že si dovolíme na některé z nich reagovat. Již z prvních vyjádření nové ministryně Věry Jourové bylo zřejmé, že si Ministerstvo pro místní rozvoj jako leitmotiv svého snažení vyhlédlo snížení byrokratické zátěže, údajně komplikující život zadavatelům veřejných zakázek. Nicméně všichni, kdo se kolem veřejných zakázek pohybují, dobře vědí, že toto zdaleka není jejich hlavní problém. Tím jsou bezostyšnost a zvrácená kreativita, s nimiž jsou veřejné zakázky stále dokola manipulovány. Těší nás, že máte opravdový zájem směrovat české veřejné zadávání k lepšímu, a že jste …

Celý článek