Sobota 18. Září 2021

Soutěžní podpora

Mnoho společností při získávání konkrétních zakázek spoléhá na štěstí či souhru okolností. Víme, že účast v důležitém výběrovém řízení je náročnou úlohou, která prověří uchazeče v mnoha ohledech. Vyhovět těmto nárokům znamená disponovat mnoha často protichůdnými dovednostmi. Nejlépe pochopit zadání a odpovědět nejvýhodnější nabídkou je nezbytností, která ovšem ke skutečnému vítězství často nestačí. Vzniká tak situace, kdy si je při účasti ve výběrovém řízení málokdo opravdu jistý. Proto potřebujete mnohem více…

Ctíme systematický a organizovaný přístup.

Základem je pečlivě zpracovaný seznam obchodních příležitostí. Pomáháme klientům zjistit o každé zakázce vše podstatné. Kdo za ní ve skutečnosti stojí? Který favorit ji má vyhrát a proč? Spolupracujeme při zavádění funkčního systému zpracování nabídek. Naši klienti chápou, že vstup do veřejného sektoru je zpočátku investice. Počítají s během na dlouhou trať, budují svoje renomé, kontakty i pozici. Vědí, že cokoli jiného je vyhozený čas a peníze.

Pomáháme zlepšit soutěžní podmínky.

Provedeme rozbor soutěžních podmínek zpracovaných zadavatelem zakázky. Zadavatelé často nevěnují přípravě náležitou péči a vycházejí z nepříliš kvalitních podkladů. Spolu s vámi zformulujeme podněty ke zlepšení zadání, a požádáme zadavatele o úpravu v době, kdy je to ještě možné. Navržená zlepšení mohou být pro zadavatele rovněž inspirací do budoucna – příští zadávací dokumentace možná lépe postihne aktuální trendy a dá prostor pro nabídku, v níž se naplno uplatní dovednosti našeho klienta.

Zastupujeme klienta v soutěži.

Položíme vždy ty správné otázky ve správnou chvíli. Vám i zadavateli zakázky. Upozorníme na kritické okamžiky a naopak přejdeme podružnosti. Při zastupování klienta během výběrového řízení dáme budoucímu zákazníkovi pocítit váš profesionální přístup, což vytvoří příznivé prostředí pro úspěch vaší kvalitní nabídky.

Spolupracujeme na nabídce.

Diskutujeme s klientem jeho zájmy a navrhneme nejvýhodnější strategii účasti ve výběrovém řízení. Pomůžeme vám vyrovnat se co nejšikovněji se soutěžními podmínkami, které pro vás nejsou právě optimální. Podporujeme tým klienta při zpracování nabídky a provedeme její důsledné ověření, aby vyhověla veškerým podmínkám zadání.

Vysvětlujeme nabídku.

Zadavatelé často požadují dodatečná vyjádření, informace a doklady. Dokážeme rozlišit, nakolik je taková žádost oprávněná a zpracovat odpověď, která odstraní pochybnosti o vaší schopnosti splnit zakázku, případně zamezí pokusům zadavatele neprávem vyřadit vaši nabídku ze soutěže.