Sobota 18. Září 2021

Tag Archives: SAS Institute

Policie sdělila znalci Smejkalovi obvinění z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality po takřka ročním prošetřování zahájil trestní stíhání znalce Vladimíra Smejkala. Spolu s ním je stíhán jeden bývalý úředník Ministerstva práce a sociálních věcí. Protiprávní jednání, které je jim policejním orgánem kladeno za vinu, souvisí s veřejnou zakázkou vyhlášenou ministerstvem v roce 2012, jejímž cílem byla úspora ve výdajích na sociální dávky zlepšením adresnosti a účelovosti jejich vyplácení. Na tuto kauzu upozornilo Sdružení INDOC a úspěšně ji dovedlo k účinnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zabránilo tak možné škodě 1 mld. Kč, která by vznikla uzavřením kontraktu bez výběrového řízení s českou pobočkou firmy IBM.

Celý článek

Havel a Holásek jeli v Šiškových tendrech na MPSV

V probíhajícím policejním vyšetřování znalce Smejkala vylézají na povrch různé souvislosti a dokumenty. Světlo světa tak spatřila i zadávací dokumentace jednacího řízení bez uveřejnění, s jejíž pomocí hodlal někdejší náměstek Šiška přidělit bez výběrového řízení české pobočce firmy IBM zakázku na systém ochrany před podvody při vyplácení sociálních dávek. O této zakázce řekl antimonopolní úřad , že byla zmanipulovaná a ministerstvo porušilo zákon, když ji hodlalo účelově zadat předem vybranému dodavateli. Ministerstvu s její přípravou a organizací pomáhala renomovaná advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. 

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti prošetří činnost znalce Smejkala

Ministerstvo spravedlnosti se musí zabývat dvěma stížnostmi na znalce Vladimíra Smejkala. Důvodem jsou posudky, které dotyčný znalec zpracoval k obrovským veřejným zakázkám. První stížnost jsme podali za našeho klienta Student Agency v souvislosti s veřejnou zakázkou na systém pro výplaty sociálních dávek. Druhá se týká zakázky na kontrolní systém pro zamezení podvodů při vyplácení sociálních dávek. V obou případech existuje podezření, že posudky byly zpracovány účelově, s cílem posvětit zadání veřejných zakázek bez výběrového řízení předem zvoleným firmám.

Celý článek

ÚOHS zrušil první ze zpochybňovaných zakázek MPSV

Sdružení INDOC dosáhlo významného úspěchu v boji proti zkorumpovaným zakázkám na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Soutěžní úřad dal za pravdu stížnosti našeho klienta SAS Institute a zrušil první ze zpochybňovaných ICT zakázek. Šlo o kontrakt na vybudování systému ochrany před podvody při vyplácení sociálních dávek, který bývalý náměstek Vladimír Šiška hodlal přidělit bez výběrového řízení české pobočce firmy IBM.

Celý článek

Policie vyšetřuje znalce Smejkala, který pomáhal Šiškovi vyhýbat se veřejným zakázkám. Mezitím si ho vzal na pomoc ÚOHS.

Na konci minulého týdne přijalo Nejvyšší státní zastupitelství trestní oznámení,  které detailně popisuje zmanipulovaný a účelově napsaný znalecký posudek, jehož autorem je  profesor Vladimír Smejkal. Posudek měl legalizovat postup náměstka Šišky při zadání miliardového kontraktu na kontrolu podvodů při vyplácení sociálních dávek firmě IBM bez otevřeného výběrového řízení. Jedná se o jednu z veřejných zakázek, u nichž mohlo mít ministerstvo práce výrazný zájem na tom, aby nebyla prošetřována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vše získalo rozměr absurdní komedie ve chvíli, kdy si tento úřad vzal znalce Smejkala na pomoc při vyšetřování souběžné kauzy informačního systému na samotnou výplatu dávek. Tu přitom zmanipulovali stejní lidé ze stejného ministerstva.

Celý článek

MPSV odmítlo zpřístupnit posudek, kterým se vyhnulo miliardové soutěži.

MPSV utajilo znalecký posudek, kterým odůvodňuje přidělení mnohamiliardové zakázky jednomu konkrétnímu dodavateli. Stejným způsobem již ministerstvo znepřístupnilo i všechny ostatní dokumenty k této nezákonné zakázce. Chcete-li se před víkendem trochu pobavit, můžete nahlédnout do odpovědi ministerstva k naší žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Celý článek

MPSV utajilo veškeré informace o miliardové zakázce bez soutěže pro IBM

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo utajit veškeré dokumenty, které souvisí se zadáním nezákonné veřejné zakázky firmě IBM. Ministerstvo zamítlo naši žádost o informace k systému na obranu před podvody při vyplácení sociálních dávek. Jejím prostřednictvím jsme chtěli vidět podklady a dokumenty, které popisují, proč by ji měl dostat konkrétní dodavatel bez řádné soutěže.

Celý článek

MPSV zahodilo šanci zachránit problém s kontrolou dávek, půjde před ÚOHS

Ministerstvo práce a sociálních věcí nevyužilo možnost zabrzdit další pochybnou zakázku. Tentokrát na obranu před podvody při vyplácení sociálních dávek. Nevyhovělo upozornění společnosti SAS Institute, která si stěžovala na plán přidělit tuto zakázku „napřímo“ firmě IBM. Vyjádření ministerstva podepsané náměstkem Šiškou (plné znění níže) přitom neobsahuje jediný konkrétní důvod, jenž by jej opravňoval zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Ministerstvo argumentuje posudkem soudního znalce. Očividně však nenašlo dostatek odvahy tento dokument zveřejnit. Nepřiložilo jej k rozhodnutí o námitkách, ani z něj necituje nic, co by stálo za zmínku. To už samo o sobě budí nedůvěru. Jestliže měl posudek posvětit zadání veřejné zakázky v řádu stovek milionů korun bez standardního výběrového řízení jedinému dodavateli, musí být zatraceně dobře zpracován. Nemělo …

Celý článek

SAS Institute se ohradila vůči záměru ministerstva dát smlouvu IBM

Další nezákonná zakázka se vyklubala na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí. To se rozhodlo na obranu před podvody ve vyplácení sociálních dávek uzavřít smlouvu se společností IBM. Předpokládaná úspora po zavedení tohoto systému je 5 miliard korun ročně. Odměna pro IBM by se měla pohybovat kolem jedné třetiny uspořené částky, tedy přes jeden a půl miliardy za každý rok, kdy bude stát jejích služeb využívat. Přesto na zakázku nebylo vypsáno výběrové řízení. Ministr Jaromír Drábek se svým náměstkem Šiškou tak pokračují ve spanilé jízdě, jejímž výsledkem jsou pochybné zakázky mimo režim zákona, jež musí prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na ten se obrátí i česká pobočka celosvětově působící společnosti SAS Institute, která včera doručila ministerstvu své oficiální námitky (viz dokument níže). SAS Institute je …

Celý článek