Čtvrtek 6. Květen 2021

Tag Archives: ZVZ

Rozsudky ve veřejných zakázkách (2011)

Prohlédněte si další kompletní texty rozsudků Krajského soudu v Brně, které se týkaly agendy veřejných zakázek a koncesí. Čtenářům našeho blogu je nabízíme včetně odůvodnění, která na úřední desce soudu zveřejňována nejsou. Zmiňujeme u nich i související rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud byly již vydány.

Celý článek

Rozsudek zjednodušil doručování písemností zadavatelům veřejných zakázek

Krajský soud v Brně udělal přítrž zadavatelům, kteří se snaží vyhnout převzetí návrhu na přezkoumání jejich veřejných zakázek. Ten jim musí posílat stěžující si dodavatelé, a to souběžně s jeho podáním na antimonopolní úřad. Jeho doručení je nutné k tomu, aby se ochránci hospodářské soutěže vůbec začali stížností zabývat. Proto v minulosti někteří zadavatelé tento krok bojkotovali. Nebývali k zastižení na svých adresách, nepřebírali poštu či se několik dní nepřihlašovali do svých datových schránek.

Celý článek

Vyhláška MMR o obchodních podmínkách stavebních prací nic neřeší

Prvního září začala platit o několik měsíců opožděná vyhláška MMR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce. Popravdě řečeno, nic moc neřeší. Obchodní podmínky, které jsou podle vyhlášky povinné, jsou běžnou součástí smluv o dílo uzavíraných na zhotovení stavby. Vyhláška zcela rezignovala na vymezení jakýchkoli přiměřených hodnot či parametrů, jejichž překročení by byl zadavatel povinen zdůvodnit.

Celý článek

Stav přípravy vyhlášek k zákonu o veřejných zakázkách

Legislativní rada vlády vrátila vyhlášky o obchodních podmínkách na stavby a rozsahu dokumentace pro specifikaci předmětu na stavební práce Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování. Vyhláška k odůvodnění bude ještě v Legislativní radě projednána. Na základě stavu projednání vyhlášek zřejmě dojde ještě k dalším zásadnějším změnám, nelze však předvídat v jakém směru. Není vyloučeno – a výsledek dosavadního projednání tomu nasvědčuje, že bude původní koncepce, kdy vyhláška k odůvodnění stanovovala hodnoty, do kterých zadavatelé zadávací podmínky (ale i kritéria hodnocení) nemuseli odůvodňovat, změněna tak, že zadavatel bude u všech veřejných zakázek povinen odůvodnit celý rozsah.

Celý článek

MMR svou vyhláškou ohrožuje transparentnost veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlášku, která oslabuje přínos jedné z nejslibnějších novinek z poslední novely zákona o veřejných zakázkách. Týká se povinnosti zadavatelů, kteří musí odůvodnit účelnost každé zadávané zakázky a také odůvodnit přiměřenost svých požadavků na technické kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria. Nic z toho nemuseli zadavatelé v minulosti dělat. Často se tak do podmínek soutěží dostávaly úplné hlouposti, nad nimiž se zadavatel ani trochu nezamyslel, případně požadavky neférové, jež zakládaly podezřelá omezení a vytvářely podhoubí k ovlivňování zakázek. Zákonodárce tedy vcelku rozumně požaduje, aby zadavatelé své požadavky veřejně obhájili, což by dozajista přispělo ke kultivaci prostředí zadávacích řízení. Jenže vyhláška, kterou na půdě MMR připravují lidé náměstka Jana Sixty, nezůstává nic dlužna pověsti tohoto resortu. Odůvodňování účelnosti zakázek všemožným způsobem relativizuje, případně část nových zákonem uložených povinností snímá ze zadavatelů úplně: Proč má zadavatel odůvodňovat technické …

Celý článek

Rozsudky ve veřejných zakázkách (2010)

Prohlédněte si kompletní texty rozsudků Krajského soudu v Brně, které se týkaly agendy veřejných zakázek. Čtenářům našeho blogu je nabízíme včetně odůvodnění, která na úřední desce soudu zveřejňována nejsou. Zmiňujeme u nich i související rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud byly vydány. Co se týká úspěšnosti žalobců, v roce 2010 z toho ÚOHS nevychází zrovna nejlépe. Obhájil 10 kauz, tedy přesnou polovinu z napadených. Prakticky to znamená, že celá druhá polovina rozhodnutí byla natolik nekvalitní, že je soudy musely zrušit. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 1 / 2010 (k zákonu č. 40/2004 Sb.) Správní orgán je povinen řádně přezkoumat všechny námitky účastníka řízení. Ustavení zainteresovaného znalce atakuje smysl vyžádání znaleckého posudku. Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. R25/2009/JHr zrušeno. Jak již uvedl Vrchní soud …

Celý článek

Úplné znění zákona o veřejných zakázkách po novele č. 55/2012 platné od 1.4.2012

Přesně 190 změn přináší do zákona o veřejných zakázkách jeho rozsáhlá novela č. 55/2012 Sb., která začne platit od 1. dubna 2012. Přehled těch nejvýznamnějších najdete zde. Pro lepší práci s textem jsme zpracovali úplné znění zákona. Jedná se o nezávazný pracovní text, při jehož zpracování jsme vycházeli ze znění novely, uveřejněného ve Sbírce zákonů. Veříme, že tento pracovní materiál umožní všem zájemcům získat ucelený přehled o novinkách v zadávání veřejných zakázek, které nás brzy čekají. Úplné znění ZVZ č. 137/2006 Sb. platné od dubna 2012 (s vyznačenými změnami) Úplné znění ZVZ č. 137/2006 Sb. platné od dubna 2012 V úplném znění zákona nenajdete několik změn schválených novelou, protože začnou platit až 1.1.2014. Jedná se o: snížení limitu veřejných zakázek malého rozsahu na 1 mil. …

Celý článek

Přehled změn v zákoně o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012

V pátek 24. února 2012 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o veřejných zakázkách. Dostala číslo 55/2012 Sb. Novela vnese s účinností od 1. dubna 2012 do procesu zadávání veřejných zakázek řadu podstatných změn. Kromě jiného by měla přispět k větší tansparentnosti a omezit prostor pro korupci. K nejvýznamnějším bodům novely ZVZ patří: přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo  zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu  – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce, od 1.1.2014 1 mil. Kč pro veškeré veřejné zakázky zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / …

Celý článek

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

Od 1. ledna 2011 platí nové prahové hodnoty, používané při postupech zadávání zakázek. Změny byly provedeny nařízením Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2011/C 353/01). druh veřejné zakázky / koncese  nařízení Komise (ES) č. 1251/2011 a sdělení Komise (ES) č. 2011/C 353/01 dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi 3 256 dodávky a služby zadávané územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami 5 010 dodávky a služby zadávané sektorovými zadavateli 10 021 stavební práce 125 265 koncese na stavební práce 125 265

Celý článek