Neděle 29. Březen 2020
Home / Opravné prostředky

Opravné prostředky

Nenecháme se obklíčit mýty.

Dobře víme, že po dobrém to nejde. Nikdo na vás nečeká s otevřenou náručí. Neexistují kladné body. Není žádné příště. A hlavně: Není to marné – má smysl bojovat! Přesvědčíme klienta, že průbojný uchazeč s angažovaným přístupem má přirozeně větší šance k získání respektu zadavatele, ať již z obavy či prostého uznání.

Hájíme klienta.

Nebojíme se otevřeně prosazovat vaše zájmy. Pokud jste v právu, není na tom nic špatného. Přijměte fér porážku, ale nikdy podvod, bezpráví, manipulaci nebo nezákonný postup zadavatele. Nedovolíme klientovi, aby strpěl příkoří a ústrky bez adekvátní obrany.

Dotahujeme věci do konce.

Umíme používat opravné prostředky. V zájmu klienta jdeme důsledně až do cíle. Nevyhrožujeme opravnými prostředky, podáváme je. Když zadavatel diskriminuje našeho klienta nebo poruší jeho práva, neváháme podat námitky k zadavateli. Nestačí to? Vyvoláme zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Během řízení vás zastupujeme a podporujeme. Je-li to třeba, podáme rozklad proti rozhodnutí ÚOHS. Uděláme vše, aby náš klient nebyl poškozen, nebo aby získal zpět ztracené postavení ve výběrovém řízení.