Sobota 24. Říjen 2020

Urputně se bránit pokrytí ve vlastních kancelářích? Kuriozita státní zakázky na mobilního operátora

Kreativitu zadavatelů veřejných zakázek sleduji skoro dvacet let a už mě jen tak něco nepřekvapí. Na blogu obvykle píšeme o vážnějších věcech, ale čas od času se najde zvláště úsměvná fíkovina. Zrovna minulý týden mi lehce pozdvihlo koutky ministerstvo, které se usilovně brání mít své vlastní kanceláře pokryté signálem 4G/LTE. Sice takovou mobilní síť nárokují na třech čtvrtinách území ČR, ale zrovna svých 109 domů z této podmínky vyňali. Kdo a co tím sleduje? A proč? Více v dnešním příspěvku.

Vše se točí kolem zadávacích podmínek soutěže vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury, jejímž úkolem je obstarat mobilní služby pro cca 4,5 tisíce úředníků ministerstva dopravy a většiny jemu podřízených organizací. Proč byla úloha vypsání tendru přesunuta na účelovou organizaci, která je kompetentní spíše ve výstavbě, modernizaci a údržbě dopravních staveb, není zřejmé. Možná krok stranou po zjištění, že samotné ministerstvo moc dobře organizaci zakázek nezvládá (např. kauzy registr vozidel, mýto, výroba SPZ) a rádo by se vyvarovalo dalších pochybných přírůstků. No uvidíme.

 

podmínkách tendru píše SFDI dvě na sobě nezávislé podmínky:

  • čl. 3.2.1 požaduje, aby uchazeči splňovali požadavek na pokrytí signálem 4G LTE s průměrnou rychlostí 20 Mb/s minimálně na 75 % území ČR
  • čl. 3.3.3 specifikuje požadavky na zabezpečení pokrytí ve 109 zvlášť důležitých lokalitách (domy ministerstva dopravy a jeho organizací po celé zemi), u kterých však postačuje pouze signál 2G pro hlasová volání

Na první pohled je vidět, že požadavek na kvalitní datové služby není žádným způsobem provázán s požadavkem na pokrytí zvlášť důležitých lokalit. Může se tedy stát, že vítěz tendru splní požadavek na pokrytí 75% území ČR signálem 4G LTE, avšak zrovna 109 důležitých lokalit kvalitním datovým signálem nepokryje dobře. Bude to zcela podle podmínek soutěže a na vítězi se nikdo ničeho nedomůže. Jak často podobné nářky slýcháváme, viďte? Podmínky tendru jsou v tomto ohledu značně nekonzistentní. A není jasné, proč SFDI takto zvláštně postupuje.

Za našeho klienta* jsme oficiální cestou požádali o vyjasnění. Bohužel neúspěšně. Dostalo se nám lakonického sdělení, že SFDI trvá na svých nekonzistentních požadavcích a že v důležitých lokalitách mají zajištěno datové připojení jiným/dostatečným způsobem.

Tuším, že SFDI v odpovědi hovoří o pokrytí vlastním signálem Wi-Fi. Tím se ale budovy vykrývají mnohem hůř a dráž, ne?! Musíte se starat o infrastrukturu, platit její údržbu, řešit kabeláže po budovách, honit rušení mezi kanály atd. A stejně to nakonec nefunguje po celém domě. V neposlední řadě tím vyšachujete návštěvy (daňové poplatníky přicházející si něco vyřídit), jež do wifi sítí úřadů zpravidla nemají přístup. Nehledě na to, že mobilní datová síť se hodí k zálohování často nefunkční wifi, a jede přes ni neustále se zvyšující počet dalších zařízení.

A tak si říkám, jak hodně svérázné uvažování musejí někteří úředníci mít. Tendrují pro operátory velmi zajímavou porci SIM karet, díky tomu disponují pozicí říci si o nadstandardní podmínky, mohou požadovat pokrytí většiny svých domů kvalitním signálem, zbytek nařídit vítězi dodělat během přiměřeného období – a oni místo toho světácky házejí klobouk do krajiny a říkají: my si vystačíme s 2G. Nebo je to jen taková móda, být „jiný“ za každou cenu? Ukázat, že se nebojíme ani takových machrovinek, jako přes upozornění vědomě ignorovat kvalitní datové pokrytí vlastních baráků, protože takoví my jsme profíci?!

Aktualizace 20.4.2016:

Dozvěděli jsme se, že oficiální místa SFDI odůvodňují dostatečnost 2G signálu ve svých „důležitých lokalitách“ podle očekávání: v kancelářích mají zaměstnanci standardně pevné internetové připojení a vybudovanou síť wi-fi, kterou mohou pro mobilní zařízení. Toto je z důvodů zajištění rovného přístupu ke všem uchazečům a zásadám nediskriminace. A aby nebylo nutné omezovat okruh možných dodavatelů tímto požadavkem.

Význam sousloví „papežštější než papež“ na takový soutěžní nihilismus ani nestačí. Za chvíli bude chtít SFDI po stavebních firmách, aby dělníci nosili suť v kýblech, hlavně neurazit ty, kteří nemají bagr. Kromě toho – v kancelářích jistě disponují i pevnými linkami, takže je na zvážení, zda se nevzdat rovněž požadavku na 2G. Mohou si přece mobily snadno přesměrovat na pevné linky 🙁

* INDOC dlouhodobě pracuje v angažmá velkých telekomunikačních operátorů. Předchozích osm let pro GTS Czech, dnes ve službách O2 Czech Republic.

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.