Sobota 14. Prosinec 2019
Home / veřejné zakázky / Z pokoutníka ústavní soudce?

Z pokoutníka ústavní soudce?

Před několika dny vyslovil Senát souhlas se jmenováním nového ústavního soudce JUDr. Radovana Suchánka, Ph.D., kterého navrhl prezident Zeman. Silné zastoupení senátorů a senátorek z ČSSD, se kterou dr. Suchánek dlouhodobě úzce spolupracuje, nepochybně zajistilo vyslovení souhlasu i přes výhrady, které k tomuto kandidátovi měla např. senátorka EliškaWagnerová nebo senátor Miroslav Antl. Možná vás napadne, jak to souvisí s problematikou veřejných zakázek, jíž se na tomto blogu pravidelně věnujeme.V celé debatě však zcela zapadl jeden rozměr aktivit nového adepta na jednu z nejvýznamnějších funkcí v české justici, kterým je pokoutní, tj. neoprávněné poskytování právních služeb doložitelné právě na příkladu jedné veřejné zakázky.

Na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje se nacházejí skutečně zajímavé údaje týkající se poradenské smlouvy uzavřené v roce 2009 mezi Středočeským krajem, zastoupeným MUDr. Rathem, a právě dr. Suchánkem. Je zde zveřejněna i smlouva samotná.
Poradenská smlouva JUDr. Jaroslav Suchánek a Středočeský kraj
Dozvídáme se tu, že spolupráce trvala od 1. června 2009 do 31. srpna 2012, že dr. Suchánkovi náležela měsíční odměna 20 000 Kč a především, že předmětem smlouvy byla poradenská a konzultační činnost v oblasti problematiky ústavního a správního práva.

Ponechme nyní stranou, zda je podobné externí poradenství účelné pro Středočeský kraj, pro jehož úřednický aparát je správní právo doslova denním chlebem, a všimněme si, že poradenskou smlouvu, jejímž předmětem je evidentně poskytování právních služeb, podepsal dr. Suchánek coby živnostník.

Zákon o advokacii vymezuje, že poskytováním právních služeb se rozumí mj. udělování právních porad, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci, pokud jsou vykonávány soustavně a za úplatu. Obsah zmíněné poradenské smlouvy dr. Suchánka do této definice velice dobře zapadá. Zákon dále říká, komu je poskytování právních služeb vyhrazeno. Jsou to zejména advokáti, dále pak tzv. evropští advokáti, nebo třeba notáři a další profese, jimž poskytování právních služeb svěřují zvláštní zákony. V žádném případě v tomto výčtu ale nejsou živnostníci s předmětem podnikání poradenská a konzultační činnost. Pokud by takové služby živnostník poskytoval, šlo by o neoprávněnou výdělečnou činnost, která se tradičně označuje jako pokoutnictví nebo vinklářství.

Vypadá to tedy, že se náš nový ústavní soudce ještě do nedávné doby živil v nezanedbatelném rozsahu neoprávněným podnikáním – pokoutnictvím. Ještě pikantnější na celé věci je to, že dr. Suchánek je od roku 2010 advokátním koncipientem. I jako koncipient by povědomí o advokátních předpisech již měl mít. Pochopitelně ani koncipient, který je v pracovním poměru k advokátovi, si vedle svého zaměstnání nemůže na živnostenský list přivydělávat činností, kterou mají vykonávat advokáti a v tomto směru dokonce svému zaměstnavateli – advokátovi – konkurovat. Naopak je koncipient vázán stavovskými etickými předpisy, které mu samostatné poskytování právních služeb soustavně a za úplatu neumožňují .

Odehrál se před námi absurdní kus par excellence: Veřejnými zakázkami se nejprve podporuje neoprávněné podnikání, přičemž dotyčný pokoutní „advokát“ následně usedá na právnický Olymp. Se správným politickým krytím je i nemožné možné.

Autor INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.