Přeskočit na obsah

Lesy zrušily audit ICT zakázek nezákonně. Mohl jej dělat INDOC, rozhodl ÚOHS

Po dlouhých 4 měsících rozhodl antimonopolní úřad kauzu cinknuté zakázky na audit cinknutých zakázek. A dospěl k závěru, že Lesy České republiky zrušily tendr nezákonným způsobem. Nadto úřad řekl, že postup LČR mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, když nabídka konsorcia INDOC a znalce Michaela Trezziho obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, a v případě, že by lesy tendr nezrušily, mohla být vyhodnocena jako nejvhodnější. Snaha zbavit se nepohodlného auditora vypadá ve srovnání s miliardovými tendry na dřevo jako prkotina. Přesto jde o ukázkový případ, jak pověřený ředitel Michal Gaube „hospodaří“. V jediné účelově ohnuté zakázce zahučí kupa zbytečné práce jeho úředníků, energie a náklady deseti uchazečů, kteří zpracovali a odevzdali své nabídky. Dále je to 50 tisíc kauce, kterou musel skládat INDOC, desítky tisíc korun za právní zastoupení kanceláří Toman, Devátý & partneři, 30 tisíc korun za prohrané správní řízení u ÚOHS, a to ještě visí ve vzduchu žalovatelná náhrada škody.

Co se týká samotného rozhodnutí, antimonopolní úřad přistoupil na většinu argumentace INDOC. Důvody, pro které bylo předmětné zadávací řízení zadavatelem zrušeno, nenaplňují definici důvodů hodných zvláštního zřetele. Nelze hovořit o duplicitě posudku se separátně vedeným vyšetřováním Policie ČR. Tvrzení zadavatele o tomto se pohybují pouze v rovině spekulací. Trestní řízení, jehož účelem je, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni, probíhá nezávisle na zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku (v tomto případě probíhalo dokonce již před zahájením zadávacího řízení), a proto nemůže tak být objektivním důvodem pro zrušení zadávacího řízení. Úřad též odmítl jako neopodstatněný důvod ke zrušení zadávacího řízení, že zadavatel konal na doporučení jeho vlastní dozorčí rady. Ta podle antimonopolního úřadu plní ve vztahu k zadavateli „pouze“ funkci dohledovou, resp. kontrolní. Zadavatel rozhoduje jen a pouze svým statutárním orgánem. Nelze hovořit ani o nehospodárnosti pokračujícího zadávacího řízení.

Tím, že se dodavatelé uchází o veřejnou zakázku, vynakládají mnohdy nemalé finanční prostředky ke zpracování svých nabídek a v případě, kdy by Úřad připustil možnost zrušení zadávacího řízení z uvedeného důvodu, dostávali by se dodavatelé do nejistého postavení, kdy by okolnost vně zadávacího řízení týkající se pouze činnosti zadavatele přímo ovlivňovala je samotné (např. v nemožnosti podílet se na plnění veřejné zakázky a tedy případného ušlého zisku z tohoto plnění).

Rozhodnutí ÚOHS S459/2013 (kauza INDOC ca Lesy ČR)

Jak končí pokusy o nezákonná zrušení:

Případ první: Středočeské nemocnice – naše klienty ubráníme i před zrušením soutěží!
Případ druhý: GTS vyhrála další spor. Tentokrát o nezákonně zrušený tendr Českých Budějovic
Případ třetí: Soutěžní úřad potvrdil, že Czechinvest nezákonně zrušil půlmiliardovou zakázku.
Případ čtvrtý: ÚOHS odmítl spekulace Investiční a rozvojové Prahy 3

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.