Přeskočit na obsah

MMR svou vyhláškou ohrožuje transparentnost veřejných zakázek

Štítky:

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlášku, která oslabuje přínos jedné z nejslibnějších novinek z poslední novely zákona o veřejných zakázkách. Týká se povinnosti zadavatelů, kteří musí odůvodnit účelnost každé zadávané zakázky a také odůvodnit přiměřenost svých požadavků na technické kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria. Nic z toho nemuseli zadavatelé v minulosti dělat. Často se tak do podmínek soutěží dostávaly úplné hlouposti, nad nimiž se zadavatel ani trochu nezamyslel, případně požadavky neférové, jež zakládaly podezřelá omezení a vytvářely podhoubí k ovlivňování zakázek. Zákonodárce tedy vcelku rozumně požaduje, aby zadavatelé své požadavky veřejně obhájili, což by dozajista přispělo ke kultivaci prostředí zadávacích řízení.

Jenže vyhláška, kterou na půdě MMR připravují lidé náměstka Jana Sixty, nezůstává nic dlužna pověsti tohoto resortu. Odůvodňování účelnosti zakázek všemožným způsobem relativizuje, případně část nových zákonem uložených povinností snímá ze zadavatelů úplně:

  • Proč má zadavatel odůvodňovat technické kvalifikační předpoklady až v případech, kdy překročí jakési minimální hranice? Pokud zadavatel nevyžádá významné zakázky za trojnásobek předpokládané hodnoty zakázky, ale pouze za dvojnásobek, zato však s nesmyslnými požadavky na povahu a charakter zakázek, nemusí odůvodňovat nic?
  • Zproštění povinnosti odůvodňovat smluvní podmínky, pokud zadavatel použije vzory od odborných nebo zájmových organizací? A kdo řekl, že „zájmové“ organizace mají správné a odůvodnitelné smluvní podmínky? Vždyť organizace tohoto druhu z podstaty věci zastupují zájmy někoho jiného než zadavatelů.
  • A odůvodňování hodnotících kritérií pouze, pokud váha nabídkové ceny klesne u služeb pod 50%, resp. pod 70% u dodávek? Proč proboha? Copak Sixta neví, že jazýčkem na váhách, jenž může ovlivnit zakázku, se mohou stát jedno nebo dvě subjektivní kritéria o souhrnné váze několika procent?

Co to má znamenat? Podle mého názoru MMR názorně ukázalo, jak snadno lze vyhláškou pohřbít institut, který mohl do marasmu veřejných zakázek přinést alespoň trochu průhlednosti. To je ostuda a především velká škoda!

Navíc MMR k vyhlášce sepsalo úsměvnou důvodovou zprávu, která je ukázkou toho, jak odůvodnění čehokoliv nemá vypadat. Nemohu se zbavit dojmu, že její autoři naplnili do dna přísloví o kozlovi a jeho funkci zahradníka, když k části o hodnotících kritériích napsali (cituji) Toto ustanovení opět nepřímo vymezuje jakýsi standard, kdy není stanovení hodnotících kritérii nutno odůvodňovat.

Dokumenty:

MMR Návrh vyhlášky k odůvodnění účelnosti VZ

MMR Důvodová zpráva vyhlášky k účelnosti VZ

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.