Stav přípravy vyhlášek k zákonu o veřejných zakázkách


Legislativní rada vlády vrátila vyhlášky o obchodních podmínkách na stavby a rozsahu dokumentace pro specifikaci předmětu na stavební práce Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování. Vyhláška k odůvodnění bude ještě v Legislativní radě projednána. Na základě stavu projednání vyhlášek zřejmě dojde ještě k dalším zásadnějším změnám, nelze však předvídat v jakém směru. Není vyloučeno – a výsledek dosavadního projednání tomu nasvědčuje, že bude původní koncepce, kdy vyhláška k odůvodnění stanovovala hodnoty, do kterých zadavatelé zadávací podmínky (ale i kritéria hodnocení) nemuseli odůvodňovat, změněna tak, že zadavatel bude u všech veřejných zakázek povinen odůvodnit celý rozsah.