Přeskočit na obsah

Služby

Konzultace

Poskytujeme vám každodenní oporu. Řešíte účast v zadávacím řízení? Můžete nám kdykoli zavolat, probereme s vámi otázky, které vás zajímají, a poradíme. Víme, že potřebujete řešit věci okamžitě, protože většinou není času nazbyt. Na vaše přání konkrétně doporučíme, jak dál postupovat.

Známe výkladová stanoviska i rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stejně jako související soudní judikaturu. Rádi vám tyto znalosti dáme k dispozici. Pokud byl váš problém již v minulosti řešen soutěžním úřadem nebo soudem, víme o tom. Dáme vám vědět, a vy tak budete vždy o krok před konkurencí.

Pomůžeme vám zavést postupy, které zaručí efektivitu a úspěšnost při dlouhodobé práci s veřejnými zakázkami. Díky nim se vyvarujete nahodilého a bezúčelného přístupu k získávání zakázek. Víme, že nikdo se nechce vracet k neúspěšným případům. My to uděláme za vás. Provedeme objektivní šetření, zjistíme skutečné příčiny neúspěchů a doporučíme účinná opatření k nápravě.

Soutěžní podpora

Mnoho společností při získávání konkrétních zakázek spoléhá na štěstí či souhru okolností. Víme, že účast v důležitém výběrovém řízení je náročnou úlohou, která prověří uchazeče v mnoha ohledech. Vyhovět těmto nárokům znamená disponovat mnoha často protichůdnými dovednostmi. Nejlépe pochopit zadání a odpovědět nejvýhodnější nabídkou je nezbytností, která ovšem ke skutečnému vítězství často nestačí. Vzniká tak situace, kdy si je při účasti ve výběrovém řízení málokdo opravdu jistý. Proto potřebujete mnohem více.

Základem je pečlivě zpracovaný seznam obchodních příležitostí. Pomáháme klientům zjistit o každé zakázce vše podstatné. Kdo za ní ve skutečnosti stojí? Který favorit ji má vyhrát a proč? Spolupracujeme při zavádění funkčního systému zpracování nabídek. Naši klienti chápou, že vstup do veřejného sektoru je zpočátku investice. Počítají s během na dlouhou trať, budují svoje renomé, kontakty i pozici. Vědí, že cokoli jiného je vyhozený čas a peníze.

Provedeme rozbor soutěžních podmínek zpracovaných zadavatelem zakázky. Zadavatelé často nevěnují přípravě náležitou péči a vycházejí z nepříliš kvalitních podkladů. Spolu s vámi zformulujeme podněty ke zlepšení zadání, a požádáme zadavatele o úpravu v době, kdy je to ještě možné. Navržená zlepšení mohou být pro zadavatele rovněž inspirací do budoucna – příští zadávací dokumentace možná lépe postihne aktuální trendy a dá prostor pro nabídku, v níž se naplno uplatní dovednosti našeho klienta.

Položíme vždy ty správné otázky ve správnou chvíli. Vám i zadavateli zakázky. Upozorníme na kritické okamžiky a naopak přejdeme podružnosti. Při zastupování klienta během výběrového řízení dáme budoucímu zákazníkovi pocítit váš profesionální přístup, což vytvoří příznivé prostředí pro úspěch vaší kvalitní nabídky.

Diskutujeme s klientem jeho zájmy a navrhneme nejvýhodnější strategii účasti ve výběrovém řízení. Pomůžeme vám vyrovnat se co nejšikovněji se soutěžními podmínkami, které pro vás nejsou právě optimální. Podporujeme tým klienta při zpracování nabídky a provedeme její důsledné ověření, aby vyhověla veškerým podmínkám zadání.

Zadavatelé často požadují dodatečná vyjádření, informace a doklady. Dokážeme rozlišit, nakolik je taková žádost oprávněná a zpracovat odpověď, která odstraní pochybnosti o vaší schopnosti splnit zakázku, případně zamezí pokusům zadavatele neprávem vyřadit vaši nabídku ze soutěže.

Opravné prostředky aneb občas to nejde po dobrém

Nikdo na vás nečeká s otevřenou náručí. Neexistují kladné body. Není žádné příště. A hlavně: Není to marné – má smysl bojovat! Přesvědčíme klienta, že průbojný uchazeč s angažovaným přístupem má přirozeně větší šance k získání respektu zadavatele, ať již z obavy či prostého uznání.

Nebojíme se otevřeně prosazovat vaše zájmy. Pokud jste v právu, není na tom nic špatného. Přijměte fér porážku, ale nikdy podvod, bezpráví, manipulaci nebo nezákonný postup zadavatele. Nedovolíme klientovi, aby strpěl příkoří a ústrky bez adekvátní obrany.

Umíme používat opravné prostředky. V zájmu klienta jdeme důsledně až do cíle. Nevyhrožujeme opravnými prostředky, podáváme je. Když zadavatel diskriminuje našeho klienta nebo poruší jeho práva, neváháme podat námitky k zadavateli. Nestačí to? Vyvoláme zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Během řízení vás zastupujeme a podporujeme. Je-li to třeba, podáme rozklad proti rozhodnutí ÚOHS. Uděláme vše, aby náš klient nebyl poškozen, nebo aby získal zpět ztracené postavení ve výběrovém řízení.