Přeskočit na obsah

Služby

S čím vám můžeme pomoct? Spousta zajímavých zákazníků se vyskytuje ve sféře, která k úhradě svých potřeb využívá veřejné prostředky. I když jejich obchodní vztahy s dodavateli jsou soukromoprávní, vznikají pod dohledem zákona o zadávání veřejných zakázek. Což znamená, že proces kontraktace je poměrně složitý, vysoce formalizovaný a nebývá snadné se v něm orientovat. Proto jsme k dispozici firmám, které se nebojí oslovovat svými nabídkami investory z veřejného sektoru a současně by ocenily využití našich mnohaletých zkušeností. Nabízíme jim jak pomoc s konkrétní situací v některém výběrovém řízení, tak komplexní podporu během celého zadání veřejné zakázky.

Konzultace

Poskytujeme vám každodenní oporu. Chcete se účastnit zadávacího řízení? Můžete nám kdykoli zavolat. Probereme s vámi otázky, které vás zajímají, a poradíme. Víme, že potřebujete řešit věci okamžitě, protože většinou není času nazbyt. Na vaše přání konkrétně doporučíme, jak dál postupovat.

Známe výkladová stanoviska i rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stejně jako související soudní judikaturu. Rádi vám tyto znalosti poskytneme. Pokud byl váš problém již v minulosti řešen soutěžním úřadem nebo soudem, víme o tom. Dáme vědět vám a díky tomu můžete být krok před konkurencí.

Pomůžeme vám zavést postupy, které zaručí efektivitu a úspěšnost při dlouhodobé práci s veřejnými zakázkami. Díky nim se vyvarujete nahodilého a bezúčelného přístupu k získávání zakázek. Víme, že nikdo se nechce vracet k neúspěšným případům. My to uděláme za vás. Provedeme objektivní šetření, zjistíme skutečné příčiny neúspěchů a doporučíme účinná opatření k nápravě.

Soutěžní podpora

Podpora klientů v zadávacím řízení od začátku do konce je naší hlavní specializací. Mnoho firem při získávání zakázek spoléhá na štěstí či souhru okolností. Víme, že účast v důležitém výběrovém řízení je náročnou úlohou, která prověří účastníka v mnoha ohledech. Uspět v tendru na veřejnou zakázku znamená disponovat mnoha často protichůdnými dovednostmi. Správně pochopit zadání a odpovědět bezvadnou nabídkou je nutnou, avšak nikoli postačující podmínkou vítězství. Máme dost zkušeností s tím, že při účasti ve výběrovém řízení si málokdo může být opravdu jistý. Proto potřebujete mnohem více.

Štěstí přeje připraveným

Základem je pečlivě zpracovaný přehled obchodních příležitostí. Pomáháme vám zjistit o každé zakázce vše podstatné. Kdo za ní ve skutečnosti stojí? Je někdo favorit a proč? Často máte možnost zadavateli pomoct s přípravou zadání, například aktivní účastí na předběžné tržní konzultaci. Promyslíme společně strategii, připravíme vás na konzultaci a budeme tam s vámi.

Spolupracujeme s vámi při zavádění funkčního systému zpracování nabídek. Přesvědčíme vás, že vstup do veřejného sektoru je nezbytná investice, která se vyplatí. Vysvětlíme vám, proč jde o běh na dlouhou trať, proč potřebujete budovat svoje renomé, kontakty i pozici. Protože víme, že cokoli jiného je vyhozený čas a peníze.

Po vyhlášení zakázky

Provedeme rozbor soutěžních podmínek zpracovaných zadavatelem. Nebývá to snadné čtení, protože zadání zpravidla obsahuje spoustu technických, právních i formálních podmínek, které spolu ne vždy korespondují. Zadavatelé často nevěnují přípravě náležitou péči a vycházejí z nepříliš kvalitních podkladů. Spolu s vámi zformulujeme podněty ke zlepšení zadání, a požádáme zadavatele o jeho úpravu v době, kdy je to ještě možné. Navržené úpravy mohou být pro zadavatele rovněž inspirací do budoucna. Možná, že už příští zadávací dokumentace lépe postihne aktuální trendy a dá prostor pro nabídku, v níž se naplno uplatní vaše dovednosti.

Položíme vždy správné otázky ve správnou chvíli. Vám i zadavateli zakázky. Upozorníme na kritická místa zadání, naopak přejdeme podružnosti. Uděláme vše, abychom včas legálně eliminovali podmínky, které vás diskriminují nebo předem vyřazují ze soutěže. Pokud si přejete, komunikujeme se zadavatelem během výběrového řízení vaším jménem. Zadavatel tak bude vnímat váš profesionální přístup a bude se chovat k vaší kvalitní nabídce seriózně.

Diskutujeme vaše zájmy i možnosti a navrhneme nejvýhodnější strategii účasti ve výběrovém řízení. Pomůžeme vám vyrovnat se co nejšikovněji i s těmi soutěžními podmínkami, které pro vás nejsou právě optimální. Podporujeme váš tým při zpracování nabídky a provedeme její důkladné ověření, aby vyhověla všem požadavkům zadání.

Během vyhodnocení nabídek

Zadavatelé často požadují dodatečná vyjádření, informace a doklady k nabídkám. Dokážeme rozlišit, nakolik je taková žádost oprávněná a zpracovat odpověď, která odstraní pochybnosti o vaší schopnosti splnit zakázku, případně zamezí pokusům zadavatele neprávem vyřadit vaši nabídku ze soutěže.

Analyzujeme do detailu rozhodnutí o výběru dodavatele a související dokumenty. Hodnotil zadavatel nabídky tak, jak uvedl v zadání? Skutečně vítěz splnil všechny soutěžní podmínky? Odpovídá jeho nabídka poptávce zadavatele? Zjistíme, zda vaše nabídka nebyla při hodnocení poškozena, nebo zda vybraný dodavatel nebyl zvýhodněn na váš úkor. Pokud zadavatel něco „ohnul“, pomůžeme vám to „narovnat“.

Opravné prostředky aneb když se stane chyba

Zadávání veřejných zakázek se odehrává ve zvláštním prostředí. Nikdo na vás nečeká s otevřenou náručí. Hodní nevítězí nad zlými. Neexistují kladné body. Není žádné příště. Vždycky je to tady a teď, o téhle zakázce. Respekt zadavatele získává ten, kdo je průbojný a nenechá si všechno líbit. A kdo má respekt, nebývá ošizen. Proto se nebojíme otevřeně prosazovat vaše zájmy. Pokud jste v právu, není na tom nic špatného. Přijměte fér porážku, ale nikdy podvod, bezpráví, manipulaci nebo nezákonný postup zadavatele. Ne bez adekvátní obrany.

Umíme správně používat opravné prostředky. Nevytváříme obstrukce, ani nepodporujeme kverulantství. Ale se vší důsledností pomůžeme ochránit vaše oprávněné zájmy. Když jste poškozeni, neváháme podat námitky k zadavateli. Ať jde o diskriminační zadávací podmínky, neoprávněné vyloučení nebo „cinknutý“ výběr dodavatele. Nestačí to? Iniciujeme správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V něm vás podporujeme a podle vašeho přání zastupujeme. ÚOHS posvětí nekorektní postup zadavatele? Ve spolupráci s advokáty připravíme a podáme žalobu k soudu. Zkrátka uděláme vše, abychom zabránili nespravedlnosti a abyste získali zpět neprávem ztracené postavení ve výběrovém řízení.