Autor: INDOC

  • ÚOHS a 17 překážek při nápravě veřejných zakázek

    V uplynulých letech jsme byli svědky nevídaných aktivit proti korupci a defektnímu prostředí veřejných zakázek. Svou troškou do mlýna přispěl snad každý, koho se téma týká. K nejvýznamnějším patřily snahy Nadačního fondu proti korupci (NFPK), vládního NERVu, Platformy pro transparentní veřejné zakázky, Transparency International a dalších nevládních organizací. Souběžně došlo na půdě Ministerstva pro místní rozvoj k přípravě významné novely zákona o veřejných zakázkách, která měla reflektovat společenskou poptávku po odstranění největších nešvarů. Všechny tyto aktivity mají jedno společné – snaží se řešit veskrze problémy zadavatelů. Chybí pohled ze strany dodavatelů, pojmenování překážek ztěžujících nápravu nezákonných zakázek a hodnocení úlohy kontrolního orgánu, jímž je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

  • Otevřený dopis pracovníkům sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

    Obracíme se na Vás, pracovníky sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, s prosbou, která se bezprostředně týká Vaší úlohy při dohledu nad zákonností českých veřejných zakázek.