Přeskočit na obsah

Czechinvest znovu zrušil zakázku na podporu ICT malým podnikům. Mezitím mu to zakázal antimonopolní úřad

Chování Czechinvestu, který se zuby nehty snaží zbavit zakázky na podporu ICT malých podniků, by mohlo leckomu vyvolat úsměv na tváři. Jenže osud tendru za půl miliardy zavání korupcí a manipulací. Czechinvest se jej snažil zrušit již před dvěma lety a vysloužil si tím šetření antimonopolního úřadu. Ten vydal rozhodnutí, že zrušení bylo nezákonné. A dnes mají představitelé Czechinvestu tolik drzosti, že nový, v pořadí již druhý pokus o zrušení zakázky, odůvodňují prodlením z  šetření na půdě ochránců hospodářské soutěže. Ukázková denní dávka vomitika, viďte?

Ing. Petr Očko, jež je v současné době pověřen řízením Czechinvestu, neváhal do oficiálního sdělení ke zrušené zakázce napsat toto:

Zejména v důsledku řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které bylo vedeno před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, se zadávací řízení veřejné zakázky v současné době dostalo…

Czechinvest opakované rozhodnutí o zrušení

Dlužno dodat, že šetření antimonopolního úřadu se týkalo předchozí dlouhodobé nečinnosti Czechinvestu, které vyústilo prvním pokusem o zrušení zakázky. V nepravomocném rozhodnutí ÚOHS konstatoval:

Úřad k uvedenému uvádí, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení téměř tři měsíce (od vypracování znaleckého posudku do třetího jednání hodnotící komise) neučinil žádný úkon, přičemž z dokumentace o veřejné zakázce, ani z vyjádření zadavatele nelze dovodit, co tuto prodlevu způsobilo. Tato nečinnost zadavatele je o to více nepochopitelná, že, jak sám ve svém vyjádření ze dne 28. 5. 2012 uvádí, předpokládal uzavření smlouvy s vybraným uchazečem do konce roku 2011. Svou nečinností se zadavatel sám dostal do situace nedodržení předpokládaného časového rozvrhu, kterou následně argumentuje při zrušení zadávacího řízení. Úřad v této věci zcela odmítá názor zadavatele, že z hlediska naplnění podmínek § 84 odst. 2 písm. e) zákona není rozhodující, jakým způsobem okolnosti vylučující pokračování v zadávacím řízení vznikly. Pokud tyto okolnosti zadavatel sám způsobil svým jednáním či opomenutím, nelze je charakterizovat jako okolnosti objektivní, na vůli zadavatele nezávislé. Zadavatelův výklad by popřel účel formulace textu § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

Nestoudná argumentace prošla přes JUDr. Helenu Sosnovou, pověřenou řízením odboru legislativně-právního. V křesle nahradila Gabrielu Petkovič, která musela odejít společně s bývalým  ředitelem Miroslavem Křížkem poté, co vypluly na povrch manipulace s veřejnými zakázkami a jejich přidělování známým.

Podrobně jsem se kauze věnoval v článku z loňského léta.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.