Přeskočit na obsah

Cinknutá zakázka na audit cinknutých zakázek. Lesy ČR dovedly intrikaření na samý vrchol

Tak tohle tu ještě nebylo. Současnému vedení Lesů České republiky se povedl nevídaný kousek. Vyhlásili zakázku na zpracování auditu problematických ICT zakázek a nechali si od znalců a poradenských firem předložit nabídky. Soutěže jsme se zúčastnili i my a překvapivě nabídli nejvýhodnější cenu. Jelikož jediným kritériem byla právě výše požadované odměny, Lesy ČR by prověření kontraktů s firmami dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. musely svěřit nám. A to se jim vůbec nechtělo. Pověřený ředitel Michal Gaube nakonec učinil zbabělý pokus o zrušení výběrového řízení! Asi měl vlastní představu o kontrolorovi, který bude tvárnější a poslušnější. Koneckonců důvěryhodné zdroje nás hned po podání nabídek upozorňovaly, že audit měl dělat někdo předem vybraný.

V poptávce nebyla žádná omezující kritéria a vše zprvu vypadalo transparentně. Trochu divný byl rozpočet 3 milionů korun, který lesy za dvojměsíční práci dvou lidí nabízely. Nám to v přiměřené a zcela dostačující podobě vyšlo za čtvrtinu. Soutěž byla vyhlášena jako jednokriteriální, o vítězi rozhodovala pouze cena. A jelikož byla naše nabídka formálně neprůstřelná, musely by ji lesy vybrat jako nejvhodnější.

dodavatelcena [Kč]
1. Michael Trezzi/ Sdružení INDOC675 000
2. EUNICE CONSULTING a.s.924 000
3. SIKS a.s.1 226 400
4. Ernst & Young, s.r.o.1 240 000
5. Cetag, s.r.o.1 450 000
6. COST CONTROL s.r.o.1 479 000
7. Zdeněk Častorál1 480 000
8. APOGEO Esteem, a.s.1 490 000
9. RELSIE spol. s r.o.1 788 000
10. Expert Group s.r.o.2 193 180

Jenže to se jim evidentně nechtělo. Lesy dva měsíce otálely s vyhlášením vítěze a nakonec místo toho soutěž zrušily. Obrat o sto osmdesát stupňů se pokouší vysvětlit vyšetřováním policií:

Zadavatel ruší veřejnou zakázku v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti IT probíhá trestní řízení, které se nalézá v pokročilé fázi. Při pokračování v zadávacím řízení by, s ohledem na všechny zadavateli známé skutečnosti vzešlé z trestního řízení, došlo k narušení a nebo ovlivnění vyšetřování veřejných zakázek v oblasti IT orgány činnými v trestním řízení. Posouzení problematiky, jejíž podstatná část byla předmětem plnění veřejné zakázky, v tomto okamžiku přísluší orgánům činným v trestním řízení a zadavatel svými kroky nechce jakkoli zasahovat či ovlivňovat průběh a výsledek trestního řízení. Zároveň je pro zadavatele nehospodárné pokračovat v předmětném zadávacím řízení.

Lesy ČR Rozhodnutí o zrušení zakázky na audit ICT

Že jsou zakázky šetřeny policií přitom není nic nového. Lesy o této okolnosti věděly dlouho před vyhlášením zakázky na audit. Posudek také nemohl nijak narušit ani ovlivnit vyšetřování veřejných zakázek policií. Takovou schopnost ze své podstaty nemá žádný znalecký posudek, zvláště když si jej objedná samotný zadavatel pro svou potřebu. Ani údajná nehospodárnost není relevantní argument – koneckonců nejvýhodnější nabídka činila čtvrtinu předpokládané hodnoty.

Zadavatelem uvedené důvody tedy rozhodně nelze označit za důvody, které by se neočekávaně objevily v průběhu zadávacího řízení. Pouze takové přitom uznává zákon o veřejných zakázkách za opravňující k eventuálnímu zrušení tendru. Případně takové, které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

Zrušení je evidentně vystavěno na zástupných a účelových důvodech. Nezbývá, než se mu bránit právními prostředky. S podobnými pokusy máme bohaté zkušenosti a při práci pro naše klienty zatím držíme skóre 4:0 v neprospěch zadavatelů*. Silně pochybuji, že by nám jej měly zhoršit zrovna Lesy ČR.

Smutným mementem na okraj je úloha externího poradce, kterého si lesy na organizaci soutěže najaly. Jedním z hlavních přínosů takových poradců, na jejichž činnost zadavatelé vynakládají nemalé finanční prostředky, by mělo být zásadní zvýšení kvality a zákonnosti celého zadávacího procesu. Stala se jím specializovaná firma ROPRO, a.s. z Ústí nad Labem, která od počátku zadávacího řízení vystupovala jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nechci panu Kotorovi sahat do svědomí, koneckonců poradce nemůže za zadavatele převzít rozhodovací pravomoci, ale měl by jej alespoň radou a odborným názorem vést ke správnosti jeho rozhodnutí. V daném případě se tak bohužel nestalo.

*) Jak končí pokusy o nezákonná zrušení:

Případ první Středočeské nemocnice – naše klienty ubráníme i před zrušením soutěží!
Případ druhý: GTS vyhrála další spor. Tentokrát o nezákonně zrušený tendr Českých Budějovic
Případ třetí: Soutěžní úřad potvrdil, že Czechinvest nezákonně zrušil půlmiliardovou zakázku.
Případ čtvrtý: ÚOHS odmítl spekulace Investiční a rozvojové Prahy 3

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.