Středa 22. Leden 2020
Home / účelové zrušení / Soutěžní úřad potvrdil, že Czechinvest manipuloval půlmiliardovou zakázku. Zachrání ji Očko?

Soutěžní úřad potvrdil, že Czechinvest manipuloval půlmiliardovou zakázku. Zachrání ji Očko?

Nový ředitel Czechinvestu Petr Očko měl předtím na starosti čerpání peněz fondů EU, včetně těch z operačního programu Podnikání a inovace. Může se tedy rovnou pustit do záchrany půlmiliardového projektu na cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a střední podnikatele. Ten byl předchozím ředitelem Křížkem přiveden na pokraj kolapsu. Porušil při tom zákon o veřejných zakázkách, jak mezitím konstatoval soutěžní úřad.

První pokus se odehrál v roce 2010. Jenže zadávací dokumentace byla natolik nesrozumitelná a tendenční, že svou nabídku odevzdala pouze jedna firma. Czechinvest tedy zadávací řízení zrušil. Příprava nové soutěže trvala úřeníkům vládní agentury deset měsíců. V té předložilo své nabídky pět firem. Náš klient GTS Czech ji měl nejvýhodnější – nejnižší cenou, ale i ostatními parametry. To se zjevně nehodilo do krámu řediteli Křížkovi a začal tendru házet klacky pod nohy. Na jeho pokyn v něm úředníci mnoho měsíců nic nedělali. Pak z formálních důvodů účelově vyloučili všechny dodavatele a pokoušeli se celý tendr zrušit. Proti tomu zasáhl svým rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že Czechinvest postupuje nezákonně. Současně mu nařídil, aby kontrakt řádně dokončil.

Úřad k uvedenému uvádí, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení téměř tři měsíce (od vypracování znaleckého posudku do třetího jednání hodnotící komise) neučinil žádný úkon, přičemž z dokumentace o veřejné zakázce, ani z vyjádření zadavatele nelze dovodit, co tuto prodlevu způsobilo. Tato nečinnost zadavatele je o to více nepochopitelná, že, jak sám ve svém vyjádření ze dne 28. 5. 2012 uvádí, předpokládal uzavření smlouvy s vybraným uchazečem do konce roku 2011. Svou nečinností se zadavatel sám dostal do situace nedodržení předpokládaného časového rozvrhu, kterou následně argumentuje při zrušení zadávacího řízení. Úřad v této věci zcela odmítá názor zadavatele, že z hlediska naplnění podmínek § 84 odst. 2 písm. e) zákona není rozhodující, jakým způsobem okolnosti vylučující pokračování v zadávacím řízení vznikly. Pokud tyto okolnosti zadavatel sám způsobil svým jednáním či opomenutím, nelze je charakterizovat jako okolnosti objektivní, na vůli zadavatele nezávislé. Zadavatelův výklad by popřel účel formulace textu § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ani precizně odůvodněné rozhodnutí soutěžního úřadu však Czechinvest nepřijal. Místo nápravy si podal rozklad a pokračuje v nesmyslném oddalování projektu, jehož je sám autorem. Nikdo neví proč. Samotný Czechinvest se k důvodům svého jednání nikdy nevyjádřil. Všechny otázky k tomuto tématu nechával ředitel Křížek i jeho lidé bez odpovědí. Necháme se překvapit, kam povedou první kroky jeho následovníka.

Dokumenty:

Rozhodnutí ÚOHS č.j. S96/97/168 2012 (Czechinvest vs GTS Czech)

Rekapitulace faktů:

  • Jde o veřejnou zakázku Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky v rámci OPPI.
  • Czechinvest ji vyhlásil již podruhé, svůj první pokus zrušil též.
  • Czechinvest nestihl soutěž vyhodnotit ve lhůtě k tomu určené a následně se pokusil vyřadit všechny nabídky a soutěž účelově zrušit.
  • Vyhlášení zadávacího řízení a další úkony včetně účelového zrušení podepsal Ing. Miroslav Křížek, PhD., bývalý generální ředitel Czechinvestu.
  • Právní záležitosti a organizaci soutěže má na starosti Mgr. Gabrijela Petkovič, pověřená vedením legislativně právního odboru Czechinvestu.
  • Program OPPI má na starosti monitorovací výbor, jehož předsedou je Ing. Petr Očko, Ph.D., též vrchní ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • Dalších 32 členů monitorovacího výboru najdete v seznamu na této stránce dole.

Autor Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer
Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým (ne)pořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.