Přeskočit na obsah

3x zákaz smlouvy. INDOC je v této disciplíně 100% úspěšný

Zákaz plnění již uzavřené smlouvy je jedním z nejpřísnějších nápravných opatření, které může soutěžní úřad uložit. Kvůli vážným dopadům se takové případy přezkoumávají násobně pečlivěji. Veškerá sranda jde stranou, není zde prostor pro škádlení a obstrukce. V uplynulých letech jsme zastupovali tři poškozené firmy a vždy jsme na zákaz smlouvy dosáhli. INDOC má v této disciplíně 100% úspěšnost. O jaké kauzy šlo? Kde byla korupce a kde byla zakázána koncesní smlouva?

WAN síť pražského magistrátu

První případ začal v roce 2010. Vyvinuli jsme snahu o ukončení monopolního vztahu s jedním operátorem, kterému Hlavní město Praha bez výběrových řízení neustále prodlužovalo kontrakt na služby sítě WAN. U soutěžního úřadu jsme absolvovali dvě správní řízení, jejichž výsledkem byla milionová pokuta a zákaz plnění smlouvy mezi magistrátem a historickým dodavatelem. Oficiální tisková zpráva zde.

Zákaz plnění smlouvy Hl.město Praha WAN síť

Ze stejného období pochází i pětimilionová pokuta, kterou magistrát dostal za smlouvu na ekonomický systém. Tady ovšem ÚOHS nemohl vyslovit zákaz plnění smlouvy. Případ totiž šetřil z vlastního podnětu, nikoliv na návrh některého z poškozených dodavatelů. Více o této legislativní anomálii na konci článku.

Systém výplaty dávek ministerstva práce

V roce 2013 jsme zastupovali Radima Jančuru v boji proti smlouvě na dodávku systému pro výplatu sociálních dávek za dvě miliardy korun. Tu se společností Fujitsu Technology Solutions uzavřela bez výběrového řízení ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí. Celé to bylo komplikované a děly se hodně divoké věci. ÚOHS se chtěl šetření zuby nehty vyhnout, neúspěšně nás žaloval soudní znalec, vnitro zatlouklo dokumentaci zakázky, ministerstvo práce zatloukalo dokumenty, vydíralo se atd. Nakonec se zákaz podařilo protlačit, čímž došlo k radikálnímu zlomu ve vývoji celé kauzy. Oficiální tisková zpráva zde.

Zákaz plnění smlouvy Ministerstvo práce IS Výplata dávek

Koncese volání z věznic

Poslední nejnovější případ se týkal koncese na telefonování vězňů z nápravných zařízení. Vězeňská služba vyhlásila koncesi malého rozsahu s tím, že její objem nepřesahuje 20 milionů korun. Celou soutěž proto realizovala mimo režim koncesního zákona. Jenže ve skutečnosti by vězni za osm let provolali mnoho desítek milionů korun. Odhadem třicet až sto.

Stížnost jsme podávali za klienta, kterému vadilo, že soutěž probíhá pouze neformálně a Vězeňská služba v ní nemusí dodržovat lhůty. Problematická byla také procesní pravidla a proti chybám Vězeňské služby nešlo podávat námitky. Vše v důsledku koncese malého rozsahu. Soutěžní úřad věc prošetřil a kromě pokuty uložil i zákaz plnění koncesní smlouvy s vybraným dodavatelem. Oficiální tisková zpráva zde. Vyčerpávajícím způsobem odůvodněné rozhodnutí bylo vydáno letos v lednu a má 67 stránek. Zda budou podány rozklady a s jakým výsledkem o nich rozhodne předseda Rafaj, zatím nelze předvídat.

Zákaz plnění smlouvy Vězeňská služba Koncese volání z nápravných zařízení

Dovětek aneb co mě na zákazech mrzí

Zákaz plnění již uzavřené smlouvy může ÚOHS uložit pouze na podkladě legitimního návrhu poškozeného dodavatele. V rámci samostatné kontrolní činnosti nebo na neformální podnět mu to zákon neumožňuje. Volání po intenzivnějším šetření například v oblasti jednacích řízení bez uveřejnění, kdy ÚOHS často přichází ke slovu až v době po uzavření smlouvy, tedy nepřinese kýžené výsledky. Pokud jimi nemyslíme pokutu, kterou provinilí zadavatelé s úsměvem na rtech zaplatí ze státního rozpočtu. V ex-post kontrolách JŘbU je zákaz smlouvy často jediným nápravným opatřením, které je k něčemu.

Zadavatelé dobře vědí, že díky této anomálii v zákoně málokdy mohou o kontrakt přijít. Černé zákoutí nebylo prosvětleno ani novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. V něm ÚOHS kompetenci zakazovat smlouvy v ex offo řízeních stále nemá. Asi to nikoho nenapadlo nebo napadnout nechtělo. Ani ÚOHS tuto změnu zákona nikdy neinicioval, ačkoliv o mezeře dobře ví. A já rozumím tomu proč. Spadla by na něj kompetence spojená s velkou odpovědností. Současný stav, kdy za smlouvy z cinknutých JŘbU mohou dávat jenom pokuty, jim vlastně může docela vyhovovat. Nezapletou se do zákazů smluv, které by od nich všichni očekávali…

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.