Přeskočit na obsah

České Budějovice účelově zrušily zakázku na telekomunikace a ještě při tom lhaly

Českobudějovičtí úředníci vyhlásili veřejnou zakázku na telefonní služby. Dostali tři nabídky a rozhodli se mezi nimi uspořádat elektronickou aukci. V té zvítězila společnost GTS Czech s.r.o. Bezprostředně poté se však českobudějovičtí rozhodli zakázku zrušit. Asi se jim nelíbilo, kdo vyhrál. A protože zákon o veřejných zakázkách neumožňuje rušit soutěže jen tak pro nic za nic, ale přesně vymezuje důvody, kdy je možné zadávací řízení zrušit, vymysleli si pohádku o vyloučení všech uchazečů, až na jednoho. Jenomže oficiální dokumenty hovoří o opaku. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek konstatuje, že v pořádku a hodnotitelné jsou nabídky dvě. Město České Budějovice se tak zařadilo mezi zadavatele, kteří neváhají zrušit celé zadávací řízení, když se jim jeho vítěz zrovna nehodí.

Za poškozeného dodavatele jsme podali námitky. Jakých rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsme v minulosti u podobných případů dosáhli, můžete vidět zde a také tady.

Dokumenty:

Námitky proti zrušení zadávacího řízení (GTS Czech VS České Budějovice)

Oznámení o zrušení zadávacího řízení (České Budějovice)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (České Budějovice)

Rekapitulace:

  • Šlo o veřejnou zakázku na telekomunikace.
  • Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.
  • Měla vyhrát nabídka GTS Czech, která byla nejlevnější.
  • Druhá hodnocená (neúspěšná) byla nabídka společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Zadavatel po uspořádání aukce zrušil celé zadávací řízení s odůvodněním, že kromě jedné musel vyřadit všechny ostatní nabídky.
  • Oficiální dokumenty však obsahují informace o tom, že hodnoceny mohly a měly být dvě nabídky.
  • Zodpovědnou osobou zadavatele lze označit jen primátora Mgr. Juraje Thomu. Nikdo jiný z města není v podkladech uveden.
  • Zodpovědnou osobou poradce najatého na organizaci zakázky je Iveta Trávníčková, Anderson Consulting s.r.o.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.