Přeskočit na obsah

Soutěžní úřad potvrdil, že Czechinvest manipuloval půlmiliardovou zakázku. Zachrání ji Očko?

Nový ředitel Czechinvestu Petr Očko měl předtím na starosti čerpání peněz fondů EU, včetně těch z operačního programu Podnikání a inovace. Může se tedy rovnou pustit do záchrany půlmiliardového projektu na cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a střední podnikatele. Ten byl předchozím ředitelem Křížkem přiveden na pokraj kolapsu. Porušil při tom zákon o veřejných zakázkách, jak mezitím konstatoval soutěžní úřad.

První pokus se odehrál v roce 2010. Jenže zadávací dokumentace byla natolik nesrozumitelná a tendenční, že svou nabídku odevzdala pouze jedna firma. Czechinvest tedy zadávací řízení zrušil. Příprava nové soutěže trvala úřeníkům vládní agentury deset měsíců. V té předložilo své nabídky pět firem. Náš klient GTS Czech ji měl nejvýhodnější – nejnižší cenou, ale i ostatními parametry. To se zjevně nehodilo do krámu řediteli Křížkovi a začal tendru házet klacky pod nohy. Na jeho pokyn v něm úředníci mnoho měsíců nic nedělali. Pak z formálních důvodů účelově vyloučili všechny dodavatele a pokoušeli se celý tendr zrušit. Proti tomu zasáhl svým rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že Czechinvest postupuje nezákonně. Současně mu nařídil, aby kontrakt řádně dokončil.

Úřad k uvedenému uvádí, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení téměř tři měsíce (od vypracování znaleckého posudku do třetího jednání hodnotící komise) neučinil žádný úkon, přičemž z dokumentace o veřejné zakázce, ani z vyjádření zadavatele nelze dovodit, co tuto prodlevu způsobilo. Tato nečinnost zadavatele je o to více nepochopitelná, že, jak sám ve svém vyjádření ze dne 28. 5. 2012 uvádí, předpokládal uzavření smlouvy s vybraným uchazečem do konce roku 2011. Svou nečinností se zadavatel sám dostal do situace nedodržení předpokládaného časového rozvrhu, kterou následně argumentuje při zrušení zadávacího řízení. Úřad v této věci zcela odmítá názor zadavatele, že z hlediska naplnění podmínek § 84 odst. 2 písm. e) zákona není rozhodující, jakým způsobem okolnosti vylučující pokračování v zadávacím řízení vznikly. Pokud tyto okolnosti zadavatel sám způsobil svým jednáním či opomenutím, nelze je charakterizovat jako okolnosti objektivní, na vůli zadavatele nezávislé. Zadavatelův výklad by popřel účel formulace textu § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

Ani precizně odůvodněné rozhodnutí soutěžního úřadu však Czechinvest nepřijal. Místo nápravy si podal rozklad a pokračuje v nesmyslném oddalování projektu, jehož je sám autorem. Nikdo neví proč. Samotný Czechinvest se k důvodům svého jednání nikdy nevyjádřil. Všechny otázky k tomuto tématu nechával ředitel Křížek i jeho lidé bez odpovědí. Necháme se překvapit, kam povedou první kroky jeho následovníka.

Dokumenty:

Rozhodnutí ÚOHS č.j. S96/97/168 2012 (Czechinvest vs GTS Czech)

Rekapitulace:

  • Jde o veřejnou zakázku Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky v rámci OPPI.
  • Czechinvest ji vyhlásil již podruhé, svůj první pokus zrušil též.
  • Czechinvest nestihl soutěž vyhodnotit ve lhůtě k tomu určené a následně se pokusil vyřadit všechny nabídky a soutěž účelově zrušit.
  • Vyhlášení zadávacího řízení a další úkony včetně účelového zrušení podepsal Ing. Miroslav Křížek, PhD., bývalý generální ředitel Czechinvestu.
  • Právní záležitosti a organizaci soutěže má na starosti Mgr. Gabrijela Petkovič, pověřená vedením legislativně právního odboru Czechinvestu.
  • Program OPPI má na starosti monitorovací výbor, jehož předsedou je Ing. Petr Očko, Ph.D., též vrchní ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • Dalších 32 členů monitorovacího výboru najdete v seznamu na této stránce dole.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.