Přeskočit na obsah

Další novela ZVZ se chystá od 1. ledna

Štítky:

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo a odeslalo do připomínkového řízení další novelu zákona o veřejných zakázkách. V případě schválení by měla začit platit od 1. ledna 2015. Na první pohled se nejedná o nic dramatického, může však všem zúčastněným trošku zjednodušit život. Pro dodavatele veřejných zakázek z ní nevyplývá nic, co by je nutilo měnit dosavadní zaběhnuté zvyklosti při zpracování nabídek a účasti v zadávacích řízeních.

Avizovaná novela počítá ze zavedením těchto změn:

  • jednací řízení bez uveřejnění – vícepráce: podmínka, aby potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností se mění na podmínku vzniku v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (§ 23 odst. 7 písm. a)
  • zavádí se možnost hodnotit kvalitu pracovníků dodavatele: V případě, že na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita pracovníků zapojených do realizace veřejné zakázky, může být v rámci dílčích hodnotících kritérií zohledněna jejich organizace, kvalifikace a zkušenosti. (§ 78 odst. 4)
  • zrušení zadávacího řízení v případě podání jediné nabídky (nebo pokud zbyde jenom jedna nabídka): nově upraveno pouze jako možnost zadavatele, hodnotící komise zadavateli ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek doporučí, zda pokračovat či zakázku zrušit. Pokud komise navrhne zrušení zadávacího řízení a zadavatel se rozhodne pokračovat, odůvodní toto své rozhodnutí v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. (§ 84 odst. 1 písm. e)
  • dochází k úplnému zrušení seznamu hodnotitelů (§ 74a)
  • u významné veřejné zakázky není nově podmínkou projednání odůvodnění dle 156 odst. 3 zpracování oponentního posudku

Z navržených změn jsou zajímavé v podstatě první tři, z nichž přinejmeším dvě vypadají rozumně. Změkčení podmínek pro zadání víceprací v JŘBU reflektuje častou objektivní potřebu víceprací, zejména u stavebních zakázek. Povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky nezřídka komplikovala život jak zadavatelům, tak dodavatelům.

Oranžové světlo se však rozsvěcí v souvislosti s možností hodnotit organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků. Kromě toho, že se jedná o průlom dosavadního zákazu hodnotit kvalifikaci (jakkoli vychází z novelizovaných evropských směrnic), může to otevřít prostor pro deformaci hodnocení nabídek. Zda k tomu nedojde, bude záležet rovněž na ochotě antimonopolního úřadu meritorně přezkoumávat, zda toto kritérium má skutečně dopad na úroveň plnění veřejné zakázky. Jinak hrozí, že jej zadavatelé budou zneužívat.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.