Přeskočit na obsah

GTS Czech prolomila na pražském magistrátu monopol stávajícího operátora

Snaha o ukončení monopolního vztahu s jedním operátorem, kterému Hlavní město Praha bez výběrových řízení neustále prodlužovalo kontrakt, byla dnes korunována podpisem rámcové smlouvy se třemi dodavateli. Patří mezi ně i klient našeho sdružení, firma GTS Czech.

Předtím jsme střídajícím se radním a úředníkům dva roky neúspěšně vysvětlovali, že vyhazují peníze z okna. Nechtěli nás chápat. Naopak dělali vše k prohloubení závislosti na firmě T-Systems. Nezbývalo než jít cestou důsledného uplatnění veškerých dostupných právních prostředků. Postupně jsme absolvovali dvě správní řízení u soutěžního úřadu, jejichž výsledkem byla milionová pokuta a zákaz plnění smlouvy mezi magistrátem a firmou T-Systems. Ani to však městu nestačilo. Otevřenou soutěž vyhlásilo až po opětovných personálních změnách, navíc se značným zpožděním. Mezitím Praha vědomě porušovala pravomocný zákaz plnění smlouvy a čelila hrozbě jeho vymáhání prostřednictvím správní exekuce.

Nový kontrakt vypadá mnohem lépe. V následujících 48 měsících se o telekomunikační služby budou dělit tři dodavatelé. Kromě stávajícího operátora a firmy GTS Czech mezi ně patří i České Radiokomunikace. Konkrétní rozdělení zakázky bude výsledkem dílčích prováděcích soutěží, jež město začne průběžně vyhlašovat.

Rekapitulace

  • Původní zakázku na „Zajištění provozu metropolitní sítě“ získala v létě roku 2010 firma T-Systems. Stalo se tak v jednacím řízení bez uveřejnění (bez otevřené soutěže) a to za cenu 196.799.944 Kč na dobu 4 let.
  • Za přidělením nezákonné zakázky stáli zejména tito politici a úředníci MHMP: Ing. Milan Richter (ODS), Karel Březina (ČSSD), Martin Trnka (ODS), Ing. Ladislav Kočí (ředitel odboru informatiky), Martin Vimr (ředitel odboru informatiky).
  • Advokáti a poradci, kteří městu radili s jednacím řízením bez uveřejnění byli: Mgr. Jan Krofta (Advokátní kancelář Abbot Legal), Ing. René Piták (znalec), Doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. (advokát).
  • ÚOHS vyhověl návrhu našeho klienta GTS Czech a zakázal Magistrátu hl. m. Prahy plnit smlouvu s T-Systems Czech Republic a.s. Ve svém rozhodnutí konstatoval, že MHMP vážně porušil zákon o veřejných zakázkách a dopustil se několika správních deliktů. Současně byla zadavateli uložena pokuta 1,1 mil. Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci na podzim roku 2011 a zákaz plnění byl účinný od poloviny února 2012.
  • Korektní otevřené zadávací řízení vyhlásilo město na jaře roku 2012. Nastavilo jej jako rámcovou smlouvu pro nejvíce 5 účastníků, přičemž hodnotícím kritériem byla pouze výše nabídkové ceny.
  • Za přípravou a realizací této zakázky stála radní Ing. Eva Vorlíčková (TOP 09) a ředitel odboru informatiky RNDr. Jan Teska.
  • Posudků a právních stanovisek, jež by zadavatele podporovaly v úmyslu obejít zákon, tentokrát nebylo potřeba.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.