Přeskočit na obsah

Další rozhodnutí v kauze Ministerstva práce a sociálních věcí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal další rozhodnutí týkající se MPSV a jeho systému na výplatu sociálních dávek. O předchozím rozhodnutí úřadu jsme Vás již dříve informovali. Nyní se ÚOHS vyjádřil výhradně k prováděcí smlouvě a jejím dodatkům č. 1 až 4, o nichž nerozhodoval dříve, protože dle jeho názoru již uplynula lhůta, v níž mohou návrh na přezkum podávat dodavatelé. Proto o věci rozhodl nyní sám z moci úřední.

Stejně jako v minulém případě i nyní dospěl úřad k závěru, že zadavatelé MPSV a Ministerstvo vnitra porušili zákon o veřejných zakázkách, když se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o. uzavřeli dodatky k prováděcí smlouvě s odkazem na rámcovou smlouvu na nákup licencí produktů Microsoft Select. Vzhledem k tomu, že úřad nemůže ve správním řízení zahájeném z moci úřední uložit zákaz plnění smlouvy, byla však zadavatelům uložena tentokrát pouze pokuta, a to každému ve výši 1 000 000 Kč.

K dodatku č. 1 úřad v rozhodnutí konstatoval, že jeho předmět plnění nebyl zahrnut v původní rámcové smlouvě. Jednalo se tedy o novou zakázku, která měla být zadána samostatně v některém ze zákonem stanovených typů zadávacího řízení. Přímým zadáním zakázky společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. došlo k porušení zákona. U dodatků č. 2, 3 a 4 pak dle názoru úřadu došlo k podstatným změnám smluvních podmínek oproti podmínkám obsaženým v původní rámcové smlouvě. Ve všech případech šlo přitom o úpravy, které byly v neprospěch MPSV. Úřad tak dospěl k závěru, že i při uzavírání těchto dodatků byl spáchán správní delikt.

Překvapivé je, že úřad neshledal porušení zákona přímo při uzavření prováděcí smlouvy, ale pouze u jejích dodatků. O důvodech, které jej k tomu vedly, lze však v současné době pouze spekulovat. Rozhodnutí není totiž dosud pravomocné, zadavatelé se odvolali k předsedovi úřadu a úřad tak odmítá rozhodnutí poskytnout. Lze se tak pouze domnívat, že úřad v rozhodnutí zohlednil výhradně formální obsah prováděcí smlouvy a nepřihlédl již k tomu, jaké konkrétní plnění bylo na jejím základě poskytováno. Samotná prováděcí smlouva je totiž víceméně obecného charakteru a povaha jejího skutečného plnění vyplývá až z jejích dodatků.

Se seznamem osob, které se na zadání nezákonných veřejných zakázek přímo podílely, jsme Vás rovněž informovali již v našem předchozím příspěvku.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.