Přeskočit na obsah

Další rozhodnutí v kauze Ministerstva práce a sociálních věcí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal další rozhodnutí týkající se MPSV a jeho systému na výplatu sociálních dávek. O předchozím rozhodnutí úřadu jsme Vás již dříve informovali. Nyní se ÚOHS vyjádřil výhradně k prováděcí smlouvě a jejím dodatkům č. 1 až 4, o nichž nerozhodoval dříve, protože dle jeho názoru již uplynula lhůta, v níž mohou návrh na přezkum podávat dodavatelé. Proto o věci rozhodl nyní sám z moci úřední.

Stejně jako v minulém případě i nyní dospěl úřad k závěru, že zadavatelé MPSV a Ministerstvo vnitra porušili zákon o veřejných zakázkách, když se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o. uzavřeli dodatky k prováděcí smlouvě s odkazem na rámcovou smlouvu na nákup licencí produktů Microsoft Select. Vzhledem k tomu, že úřad nemůže ve správním řízení zahájeném z moci úřední uložit zákaz plnění smlouvy, byla však zadavatelům uložena tentokrát pouze pokuta, a to každému ve výši 1 000 000 Kč.

K dodatku č. 1 úřad v rozhodnutí konstatoval, že jeho předmět plnění nebyl zahrnut v původní rámcové smlouvě. Jednalo se tedy o novou zakázku, která měla být zadána samostatně v některém ze zákonem stanovených typů zadávacího řízení. Přímým zadáním zakázky společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. došlo k porušení zákona. U dodatků č. 2, 3 a 4 pak dle názoru úřadu došlo k podstatným změnám smluvních podmínek oproti podmínkám obsaženým v původní rámcové smlouvě. Ve všech případech šlo přitom o úpravy, které byly v neprospěch MPSV. Úřad tak dospěl k závěru, že i při uzavírání těchto dodatků byl spáchán správní delikt.

Překvapivé je, že úřad neshledal porušení zákona přímo při uzavření prováděcí smlouvy, ale pouze u jejích dodatků. O důvodech, které jej k tomu vedly, lze však v současné době pouze spekulovat. Rozhodnutí není totiž dosud pravomocné, zadavatelé se odvolali k předsedovi úřadu a úřad tak odmítá rozhodnutí poskytnout. Lze se tak pouze domnívat, že úřad v rozhodnutí zohlednil výhradně formální obsah prováděcí smlouvy a nepřihlédl již k tomu, jaké konkrétní plnění bylo na jejím základě poskytováno. Samotná prováděcí smlouva je totiž víceméně obecného charakteru a povaha jejího skutečného plnění vyplývá až z jejích dodatků.

Se seznamem osob, které se na zadání nezákonných veřejných zakázek přímo podílely, jsme Vás rovněž informovali již v našem předchozím příspěvku.

close

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů a zpracovávala rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.