Přeskočit na obsah

Rozsudek zjednodušil doručování písemností zadavatelům veřejných zakázek

Štítky:

Krajský soud v Brně udělal přítrž zadavatelům, kteří se snaží vyhnout převzetí návrhu na přezkoumání jejich veřejných zakázek. Ten jim musí posílat stěžující si dodavatelé, a to souběžně s jeho podáním na antimonopolní úřad. Jeho doručení je nutné k tomu, aby se ochránci hospodářské soutěže vůbec začali stížností zabývat. Proto v minulosti někteří zadavatelé tento krok bojkotovali. Nebývali k zastižení na svých adresách, nepřebírali poštu či se několik dní nepřihlašovali do svých datových schránek.

A právě nevybírání datové schránky by už nemělo být zadavatelům nic platné. Soud se jednoznačně postavil na stranu dodavatelů, kteří byli dosud při doručování zadavateli do datové schránky značně znevýhodněni, a rozhodl, že podání je doručeno již samotným dodáním do datové schránky zadavatele. Opřel se přitom o občanskoprávní zásadu, která stanoví, že doručuje-li se mezi nepřítomnými účastníky, působí projev vůle vůči příjemci od okamžiku, kdy mu „dojde“. Doručeno je tedy okamžikem, kdy zadavatel objektivně získá možnost seznámit se se zásilkou. Soud přihlédl také k tomu, že pokud by byla k doručení nutná aktivní součinnost zadavatele,  kvůli krátkým lhůtám stanoveným v zákoně by některá podání nebylo možné prostřednictvím datové schránky vůbec doručit. Rozsudek lze tak aplikovat obecně na všechna podání, která směřují vůči zadavateli, nikoliv pouze na doručení stejnopisu návrhu.   

V rozsudku se mimo jiné uvádí:

Ustanovení § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zdejší soud vyložil odlišně od jazykového výkladu … , a sice tak, že podání je doručeno okamžikem, kdy se prokazatelně dostane do sféry zadavatele – v daném případě tedy již samotným dodáním do jeho datové schránky.

Rozsudek 62 Af 64_2011

Jistě se jedná o průlomové rozhodnutí, které má zásadní dopad do praxe veřejných zakázek. Nemusí být ovšem definitivní. Antimonopolní úřad se proti rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu a ten se tedy bude věcí znovu zabývat. Prozatím však nezbývá, než názor krajského soudu plně respektovat, což je pro všechny uchazeče o veřejné zakázky jistě dobrá zpráva.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.