Přeskočit na obsah

Rozsudek zjednodušil doručování písemností zadavatelům veřejných zakázek

Štítky:

Krajský soud v Brně udělal přítrž zadavatelům, kteří se snaží vyhnout převzetí návrhu na přezkoumání jejich veřejných zakázek. Ten jim musí posílat stěžující si dodavatelé, a to souběžně s jeho podáním na antimonopolní úřad. Jeho doručení je nutné k tomu, aby se ochránci hospodářské soutěže vůbec začali stížností zabývat. Proto v minulosti někteří zadavatelé tento krok bojkotovali. Nebývali k zastižení na svých adresách, nepřebírali poštu či se několik dní nepřihlašovali do svých datových schránek.

A právě nevybírání datové schránky by už nemělo být zadavatelům nic platné. Soud se jednoznačně postavil na stranu dodavatelů, kteří byli dosud při doručování zadavateli do datové schránky značně znevýhodněni, a rozhodl, že podání je doručeno již samotným dodáním do datové schránky zadavatele. Opřel se přitom o občanskoprávní zásadu, která stanoví, že doručuje-li se mezi nepřítomnými účastníky, působí projev vůle vůči příjemci od okamžiku, kdy mu „dojde“. Doručeno je tedy okamžikem, kdy zadavatel objektivně získá možnost seznámit se se zásilkou. Soud přihlédl také k tomu, že pokud by byla k doručení nutná aktivní součinnost zadavatele,  kvůli krátkým lhůtám stanoveným v zákoně by některá podání nebylo možné prostřednictvím datové schránky vůbec doručit. Rozsudek lze tak aplikovat obecně na všechna podání, která směřují vůči zadavateli, nikoliv pouze na doručení stejnopisu návrhu.   

V rozsudku se mimo jiné uvádí:

Ustanovení § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zdejší soud vyložil odlišně od jazykového výkladu … , a sice tak, že podání je doručeno okamžikem, kdy se prokazatelně dostane do sféry zadavatele – v daném případě tedy již samotným dodáním do jeho datové schránky.

Rozsudek 62 Af 64_2011

Jistě se jedná o průlomové rozhodnutí, které má zásadní dopad do praxe veřejných zakázek. Nemusí být ovšem definitivní. Antimonopolní úřad se proti rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu a ten se tedy bude věcí znovu zabývat. Prozatím však nezbývá, než názor krajského soudu plně respektovat, což je pro všechny uchazeče o veřejné zakázky jistě dobrá zpráva.

sdílejte článek