Telekomunikace České pošty již šetří soutěžní úřad


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil šetření veřejných zakázek na telekomunikační služby České pošty.Meritem šetření je, zda pošta brání opravdové hospodářské soutěži, a z jednacích řízení dělá jen formální divadlo před uzavřením smlouvy s Telefónicou. Především jde o požadavek na jediného dodavatele, jenž má dohromady realizovat více než 3.400 linek, ruku v ruce s představou pošty, že se tak stane do 30 dnů od jejího startovního výstřelu. S tím souvisí i chybějící vymezení způsobu (principu) přiměřeného dělení zakázky do menších celků za účelem zadávání prováděcích smluv.

Podrobněji jsem o překážkách a nefér jednání pošty v telekomunikačních tendrech psal v srpnovém článku.

INDOC Návrh GTS Czech k ÚOHS (Česka pošta Onlinizace)
INDOC Návrh GTS Czech k ÚOHS (Česka pošta Datové služby)