Přeskočit na obsah

ÚOHS se fintou vyhýbá prošetřování určitých tendrů. Dělá to i přes zákaz soudu

Antimonopolní úřad dovede poměrně jednoduchým způsobem zabránit prošetřování jakéhokoliv tendru. I takového, který provází vážné pochybnosti a poškozený dodavatel si stěžoval oficiálně, dodržel veškerá pravidla a složil nemalou finanční kauci. Že jde o tristní pojetí přezkumné činnosti konstatoval i soud. ÚOHS na jeho rozhodnutí nebere ohled a vesele v zavedené praxi pokračuje.

Vše začne tím, že Rafajovi úředníci nevydají předběžné opatření, kterým by jeho vyhlašovateli zakázali tendr dokončit dříve, než stihnou uzavřít své šetření. Samotný zákon o veřejných zakázkách v tomto ohledu zadavatele omezuje jen po dobu prvních 45 dní. Jenže ÚOHS v tak krátké době své závěry vyvodit nestihne. A to otevírá unikátní možnost napadenou soutěž dokončit, třeba i uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Kombinace nešťastně napsaného zákona a nevydaného předběžného opatření to skutečně připouští, a to nehledě na probíhající přezkum. Korunu všemu nasadí opět antimonopolní úřad, který poté, co se dozví, že byla uzavřena smlouva, správní řízení zastaví pro bezpředmětnost! A stěžovateli, který vynaložil odvahu, úsilí i finanční prostředky na podání legitimní stížnosti se vysměje s tím, že už není co šetřit, respektive stejně by se s tím nedalo nic dělat.

Nejde přitom o žádnou horkou novinku. Úřad takový postup v tichosti praktikuje několik let. Jen se o něm příliš neví. Postižené firmy se často ani nedovedou zlovůli úřadu bránit. Nelze se divit, jsou-li takto vyšachované ztrácejí chuť a motivaci. On je únavný už samotný boj s cinknutými zakázkami. Natož návdavek v podobě neochotného a úskočného dozorového orgánu, jehož jedinou snahou je zbavit se stížností za každou cenu.

Trik, který zavedl a toleruje předseda úřadu Petr Rafaj, považujeme s mými kolegy ze Sdružení INDOC za krajně nebezpečný. Proto jsme jej žalovali u soudu. Ten konstatoval, že uvedená praxe je nepřípustná a zrušil usnesení, kterým se ÚOHS pokoušel zastavit prošetřování zakázky, ve které mezitím zadavatel uzavřel smlouvu.

Krajský soud v Brně k praxi ÚOHS zastavovat šetření u zakázek, kde došlo v jeho průběhu k uzavření smlouvy:

Za tohoto stavu, tedy došlo-li v průběhu správního řízení zahájeného na návrh k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, neměl žalovaný využívat obecné procesní úpravy podle správního řádu a dovozovat, že se žádost (návrh žalobce na zahájení správního řízení) stala bezpředmětnou, nýbrž měl postupovat tak, jak mu ukládá ZVZ.

Dále nechť ÚOHS v dalším řízení respektuje právní názor zdejšího soudu, podle něhož v rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je v souladu s principem dobré správy nutné vedle uvedení těch podmínek, pro jejichž nesplnění nelze nápravné opatření uložit (což je důvodem zamítnutí návrhu), uvést i ty z podmínek tam uvedených, které by pro uložení nápravného opatření splněny byly. Tím spíše se jedině takový postup jeví být procesně korektním za situace, kdy návrh byl podán v době běžícího zadávacího řízení (tj. před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku) a nesplnění podmínky „dosud neuzavřené smlouvy“ nastalo až v průběhu správního řízení poté, co nebylo ze strany žalovaného předběžným opatřením rozhodnuto o zákazu uzavření smlouvy v zadávacím řízení.

Pak fakticky každé správní řízení před žalovaným zahájené na návrh, bylo-li by bez vydání předběžného opatření zakazujícího smlouvu uzavřít vedeno „dostatečně dlouhou dobu“, by mohlo být ukončeno unifikovaným rozhodnutím žalovaného, navrhovateli fakticky jen sdělujícím, že se žalovanému („bohužel“) nepodařilo správní řízení ukončit dříve, než byla uzavřena smlouva; to by bylo podle zdejšího soudu tristní pojetí přezkumné činnosti žalovaného v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Kompletní text zde: Rozsudek KSB 62 Af 105/2013.

ÚOHS se, jak už je bohužel jeho zvykem, tímto rozsudkem neřídí a v zavedené praxi bezostyšně pokračuje. Předběžná opatření často nevydává a když dojde k uzavření smlouvy, správní řízení znovu zastavuje. Že by referenti a vedení úřadu o vydaném rozsudku nevěděli, a dopouštěli se pochybení z nevědomosti, není moc pravděpodobné. Znát nejbližší judikaturu, zejména tu, jíž soud korigoval postup jejich úřadu, je nepochybně esenciální povinností. Jejich motivace tak zůstává obestřena tajemstvím. Samotný ÚOHS své kroky příliš nekomentuje, zvláště ty podivné a neodůvodnitelné. Je zřejmé, že si chtějí ulehčit kapacitně. Že se jim do některých zakázek prostě nechce, jelikož jsou složité a nad odborné síly úředníků. Vyloučena však není ani korupce či nadržování zadavatelům, kteří jsou úřadu nějak „bližší“.

Zrovna dnes ráno jsme obdrželi šest usnesení v kauze, kde si náš klient troufl stěžoval na postup České pošty, jelikož špatně nastavila zadávací dokumentaci tendru na telekomunikace a poté ještě neprověřila mimořádně nízkou cenu nabídky jednoho podezřele levného uchazeče. Tohle už nemůže být náhoda :)

spisová značkareferentvedoucíředitel odborupředběžné opatřenízadavatel uzavřel v průběhu SŘ smlouvuSŘ zastaveno
S1110/2014SokolováHarvánekFlorianNEANOZastavení
S1115/2014SokolováHarvánekFlorianNEANOZastavení
S1116/2014KrálíkHolubkovičFlorianNEANOZastavení
S1117/2014KrálíkHolubkovičFlorianNEANOZastavení
S1118/2014PivoňkaGrycováFlorianNEANOZastavení
S1119/2014PivoňkaGrycováFlorianNEANOZastavení

Aby to nebylo jen na úřednících, všechna usnesení za místopředsedkyni Evu Kubišovou podepsal Michal Kobza. Kdo je kdo se můžete podívat v našem telefonním seznamu pracovníků ÚOHS.

Obrázek ať si udělá každý sám. Za mne jde o jeden z mnoha střípků pestrobarevné mozaiky, ukazující mizernou úroveň vymahatelnosti nápravy veřejných zakázek v České republice.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.