Přeskočit na obsah

ÚOHS zrušil první ze zpochybňovaných zakázek MPSV

INDOC dosáhl významného úspěchu v boji proti zkorumpovaným zakázkám na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Soutěžní úřad dal za pravdu stížnosti našeho klienta SAS Institute a zrušil první ze zpochybňovaných ICT zakázek. Šlo o kontrakt na vybudování systému ochrany před podvody při vyplácení sociálních dávek, který bývalý náměstek Vladimír Šiška hodlal přidělit bez výběrového řízení české pobočce firmy IBM.

Antimonopolní úřad ve svém rozhodnutí (dokument pod článkem) píše, že ministerstvo nemělo zadávat zakázku napřímo firmě IBM, protože na trhu existovali i další možní dodavatelé.

Zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když pro zadání veřejné zakázky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 citovaného zákona.

V zakázce sehrál klíčovou roli znalecký posudek profesora Vladimíra Smejkala. Samotné ministerstvo jej odmítlo zpřístupnit, kontrolorům z antimonopolního úřadu jej však vydat muselo. Na jeho tendenční a účelové zpracování jsme přitom upozorňovali od samého počátku. Je dobře, že ani soutěžní úřad nebere znalecké posudky zpracované podobným způsobem jako dogma a zaujímá k nim nestranný a kritický postoj.

Jestliže se zadavatel za účelem zjištění počtu řešení schopných dostát požadavkům zadavatele na plnění veřejné zakázky rozhodl zadat znalecký posudek, měl takový posudek nekriticky přistupovat stejně ke všem potencionálním řešením.

Souvislosti případu napovídají tomu, že důvodem pro vyhotovení znaleckého posudku nebylo primárně zjištění, zda existuje více dodavatelů způsobilých realizovat předmět veřejné zakázky, ale jeho vypracováním zadavatel hodlal legitimizovat svůj dříve přijatý záměr zadat veřejnou zakázku přímo IBM v jednacím řízení bez uveřejnění.

Úřad konstatuje, že přístup znalce ke zpracování znaleckého posudku, kdy je dopodrobna zkoumán pouze produkt IBM, přičemž u produktů dalších dodavatelů byla bez detailní znalosti konkrétních technických řešení konstatována jejich nepoužitelnost, není způsobilý k přijetí závěru, že jediným dodavatelem schopným realizovat předmět veřejné zakázky je IBM.

Konečný závěr znalce, že společnost IBM je z objektivních technických důvodů jediným dodavatelem, který je schopen zajistit plnění předmětu veřejné zakázky, tedy není podložen relevantními zjištěními, a proto znalecký posudek neumožňuje učinit objektivní a nestranný závěr, zda zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem.

Rozhodnutí není pravomocné a ministerstvo má možnost proti němu podat rozklad k předsedovi soutěžního úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o zrušení zakázky (kauza SAS vs MPSV)

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.