Applebyho duch vládne na ÚOHS


Šéf ÚOHS Petr Rafaj je evidentně obdivovatelem sira Humphrey Applebyho, imaginárního ředitele britské státní správy.

Dnes opět překonal sám sebe, když zrušil rozhodnutí z loňského listopadu, jímž ÚOHS zabránil účelovému zrušení soutěže na vypracování znaleckého posudku veřejných ICT zakázek zadaných Lesy ČR. Tímto dnešním rozhodnutím vrátil tedy věc k novému projednání a tak jsme po devíti měsících znovu na startu.

A jaká že je hlavní myšlenka dnešního rozkladového rozhodnutí? Pokud bychom se ji snažili hledat opravdu usilovně, mohla by znít asi takto: „Účelové zrušení nelze považovat za protizakonné, jelikož není dostatečně jasné.

Snad je to, milí čtenáři, dostatečně jasné aspoň vám.

Na rozdíl od činů fiktivního sira Humphreyho, který dožil svůj život v ústavu pro duševně zmatené, jsou dopady počinů páně předsedových zcela hmatatelné. ÚOHS bude případ zkoumat znovu od začátku. Samotné rozkladové rozhodnutí snad ani nestojí za podrobný rozbor, a tak jen ochutnávka použité rétoriky, která připomíná ptydepe nejvyšší úrovně:

K tomu, aby však Úřad mohl dle zákona posuzovat, zda u důvodů zrušení zadávacího řízení uvedené zadavatelem skutečně lze skutečně konstatovat, že naplňují výše uvedený judikatorní závěr, je Úřad povinen nejprve zhodnotit, zda odůvodnění zadavatele je natolik konkrétní, aby v něm bylo možno identifikovat konkrétní okolnosti a důvody zrušení zadávacího řízení. Jsou-li zadavatelem konstatovány v rozhodnutí o zrušení okolnosti vedoucí ke zrušení zadávacího natolik konkrétně, aby bylo možné ve správním řízení přezkoumat, zda skutečně nastaly, je rozhodnutí zadavatele zcela určité, tedy i přezkoumatelné.

Pro opravdové znalce, kteří jsou zároveň nadáni otrlou povahou, dáváme k dispozici celé rozhodnutí.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS – Lesy ČR