Přeskočit na obsah

HOCHTIEF a GEMA ART jsou zpět v soutěži na zámek Kuks

Antimonopolní úřad vrátil sdružení firem HOCHTIEF a GEMA ART GROUP zpátky do soutěže na revitalizaci zámku Kuks, kterou vyhlásil Národní památkový ústav. Důvodem vyřazení jejich nabídky bylo údajné nesplnění požadavku na pojištění odpovědnosti za škodu. HOCHTIEF doložil v nabídce dvě pojistné smlouvy, což zadavatel neakceptoval. Obrátil se proto, zastoupen Sdružením INDOC, na ÚOHS. Ten jeho stížnosti vyhověl.

Zadavatel požadoval pojištění odpovědnosti za škodu na minimální pojistnou částku 300 mil. Kč při maximální spoluúčasti 100 tis. Kč. HOCHTIEF doložil jednu pojistnou smlouvu na 4 mil. EUR se spoluúčastí 100 tis. Kč a další pojistnou smlouvu na 25 mil. EUR se spoluúčastí 4 mil. EUR. Škoda přesahující limit první smlouvy je přitom kryta ze smlouvy druhé, přičemž spoluúčast bude vždy nejvýše 100 tis. Kč. Zadavatel smlouvy neuznal, protože podle něj není zaručeno, že pojištěný dodavatel v případě plnění z druhé smlouvy uhradí spoluúčast 4 mil. EUR. Úřad se s názorem zadavatele neztotožnil a v rozhodnutí č.j. ÚOHS-S611/2012/VZ-2911/2013/514/JNv vysvětlil, že vyplývá z nesprávné interpretace pojmu „spoluúčast“.

Podíl spoluúčasti znamená, že pojistné události, resp. škody do výše spoluúčasti nebude pojistitel krýt. Výše spoluúčasti tak ve skutečnosti vymezuje pouze spodní hranici, od které nastává pojistné plnění. Sjednaná výše spoluúčasti tak nezakládá navrhovateli povinnost úhrady případné škody ve výši spoluúčasti, pouze znamená, že škoda v rozsahu spoluúčasti nebude pojistitelem hrazena. Zadavatel tak nesprávně posoudil splnění prokázání kvalifikace a vyloučil navrhovatele v rozporu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona.

Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení a všechny navazující úkony zadavatele. Náš klient je zpět v soutěži, a zadavatel je při dalším postupu vázán pravomocným rozhodnutím ÚOHS.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.