Přeskočit na obsah

MPSV má definitivní zákaz. Díky Student Agency a INDOC

Téměř dva roky trval boj Student Agency a INDOC proti ohnuté veřejné zakázce na systém výplaty sociálních dávek. Tento týden předseda antimopolního úřadu s konečnou platností zakázal plnění smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o., kterou se zadavatel pokusil přilepit formou dodatků k dřívější smlouvě na softwarové licence. Smlouva mezi MPSV a Fujitsu tak nesmí být s okamžitou platností plněna.

Rozhodnutí padlo skoro po dvou letech ode dne, kdy společnost Student Agency, jejíž majitel Radim Jančura pověřil zastupováním INDOC, podala příslušnou stížnost k soutěžnímu úřadu. Nikdo z IT dodavatelů k tomuto kroku nenašel dost odvahy ani motivace. Jedinou podporu poskytl Nadační fond proti korupci. Antimonopolní úřad se dlouhou dobu šetření případu bránil a tvrdil, že Student Agency stížnost podat nemůže, neboť není IT firmou. Nakonec však pod tíhou argumentů a vyjádření Soudního dvora Evropské unie musel připustit, že SA oprávněná ke stížnosti je.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS potvrzuje, že MPSV pochybilo, když na počítačové systémy na výplatu sociálních dávek nevyhlásilo řádná výběrová řízení. Plnění odebíralo v návaznosti na dřívější rámcovou smlouvu o poskytování licencí k produktům Microsoft, kterou uzavřelo na konci roku 2008 Ministerstvo vnitra. Jinými slovy, dodatky byly uzavřeny nezákonně a ministerstvo v nich nesmí dál pokračovat. Byla také potvrzena pokuta pro Ministerstvo vnitra, které formálně pro MPSV dodatky uzavíralo, a to ve výši 500 000 Kč. Samotné MPSV vyvázlo paradoxně bez finanční sankce. Rozhodnutí je již v právní moci, nicméně radost z jeho vydání kalí fakt, že MPSV dosud nevyhlásilo nové otevřené zadávací řízení, do kterého by se mohli přihlásit všichni zájemci. Plnění tak bude v nejbližší době zajišťováno na základě provizorních smluv s minulými dodavateli, a peníze ze státního rozpočtu dál potečou bez soutěže…

Jen tak na okraj: Nelze se ubránit podivu nad tím, jak na celou záležitost reagovala média. Ozvalo se nám několik novinářů, kteří si ujasňovali detaily a vyptávali se na okolnosti.  Opakovaně zazněla otázka, zdali bylo toto rozhodnutí vydáno na návrh Student Agency, což jsme jim potvrdili. Přesto byly v článcích až s chirurgickou přesností vyoperovány veškeré zmínky o Student Agency a NFPK, o INDOC ani nemluvě. To je obzvláště zajímavé, protože jindy je v médiích zmiňován každý trouba, který někde něco udá. A v případě poměrně zásadního úspěchu není o iniciátorovi ani zmínka. Jako kdyby rozhodnutí spadlo z nebe, případně si jej předseda Rafaj vymyslel sám od sebe…

Rozhodnutí ÚOHS
Rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladech

Se seznamem osob, které se na zadání nezákonných veřejných zakázek přímo podílely, se můžete seznámit v předchozím příspěvku.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.