Přeskočit na obsah

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

Štítky:

Od 1. ledna 2011 platí nové prahové hodnoty, používané při postupech zadávání zakázek. Změny byly provedeny nařízením Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2011/C 353/01).

druh veřejné zakázky / koncese nařízení Komise (ES) č. 1251/2011 a sdělení Komise (ES) č. 2011/C 353/01
dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi3 256
dodávky a služby zadávané územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami5 010
dodávky a služby zadávané sektorovými zadavateli10 021
stavební práce125 265
koncese na stavební práce125 265
sdílejte článek