Nové limity ve veřejných zakázkách 2014-15


Od 1. ledna 2014 platí nové limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, které se nezadávají podle zákona. Je to 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce. Ke změnám došlo i v částkách, při jejichž dosažení se jedná o tzv. veřejné zakázky nadlimitní.

Změny byla provedeny nařízením Komise (EU), v jehož důsledku došlo k novelizaci nařízení vlády č. 77/2008 Sb. Nové limity určující nadlimitní veřejné zakázky jsou platné pro roky 2014 a 2015.

INDOC Přehled ZŘ podle limitů

Druh veřejné zakázky / konceseFinanční limity platné do 31. 12. 2013 (bez DPH)Finanční limity platné od 1. 1. 2014 (bez DPH)
dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi

3 256 000 Kč3 395 000 Kč

dodávky a služby zadávané územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli5 010 000 Kč5 244 000 Kč
dodávky a služby zadávané sektorovými zadavateli

10 021 000 Kč10 489 000 Kč
veřejné zakázky na stavební práce125 265 000 Kč131 402 000 Kč
koncese na stavební práce125 265 000 Kč131 402 000 Kč