Nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zveřejněn ve Sbírce


Dnešním dnem byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon nabyde účinnosti 1. října 2016.

Držme si palce, z hlediska dohledu nad postupy zadavatelů se nezlepšilo vůbec nic! Spíše naopak :(