Nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zveřejněn ve Sbírce

Autor INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.