Přeskočit na obsah

Praha nesmí uzavřít smlouvu na veřejné osvětlení. ÚOHS pozastavil soutěž

Štítky:

Antimonopolní úřad vydal minulý týden předběžné opatření, kterým zakázal uzavřít smlouvu na provoz a údržbu veřejného osvětlení v Praze. Stalo se tak na návrh Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze vedeného firmou ID Stavby group. Úřad nyní posoudí, zda Praha měla oprávněné důvody k vyloučení našeho klienta ze soutěže. Ten nabídl za splnění zakázky nejlepší cenu, která se ovšem městu zdála příliš nízká.

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení obsahu návrhu navrhovatele získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů zadavatele se zákonem v zadávacím řízení, a to zejména, zda zadavatel při posouzení nabídky navrhovatele z hlediska případné mimořádně nízké nabídkové ceny postupoval v souladu se zákonem, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

Další podrobnosti k případu jsme uveřejnili dříve, vydání předběžného opatření komentovala rovněž média.

sdílejte článek