Soutěžní úřad lustruje stěžující si dodavatele neoprávněně. Je to proti směrnicím EU.


Zcela zbytečně hledá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže problémy v legitimitě stížnosti Student Agency na pochybnou zakázku systému pro výplatu sociálních dávek. Jedná tak nejen v rozporu se zákonem, ale i evropskými směrnicemi. Když jsme na to poukázali, úřad se dotčeně ohradil. Prý se jedná o standardní postup. Oprávnění k podání stížnosti se prý musí prověřit. Stalo se to i v případě podání KDU-ČSL (pozn. bylo odmítnuto). Úřad se tak snaží vypořádat s argumentací Fujitsu, jejímž cílem je protest Student Agency formálně zpochybnit.

Student Agency samozřejmě byla oprávněna návrh podat, protože jde o podnikatele poskytujícího široké spektrum služeb. Navíc má i rozsáhlé materiální a personální zdroje v oblasti informačních technologií. KDU-ČSL je naproti tomu politická strana, která nemůže být nezákonným zadáním zakázky poškozena, jelikož by ji nemohla plnit ani teoreticky. Takové srovnávání je proto mimo realitu. Fujitsu má pochopitelně zájem, aby věci zůstaly, jak jsou. Vždyť kdy zase přijde ke stovkám milionů bez tendru? Navíc Fujistu vůbec nemá být účastníkem řízení, neboť jimi jsou za zákona pouze zadavatel a navrhovatel. Fujitsu se tak nemá v řízení ani vyjadřovat, natož, aby se úřad musel vyrovnávat s jejími argumenty. Úřad se měl v první řadě vypořádat s argumentací Student Agency, kterou však zcela pominul a požadoval jen další údaje. A konečně, není vůbec důležité, komu Student Agency služby poskytuje a zda se v minulosti účastnila nějakých soutěží. Rozhodující je, že je schopna vykonávat činnost, která je předmětem pochybně zadané zakázky. Tuto skutečnost úřadu doložila.

Jindy přitom Úřad nezkoumá, zda by se stěžovatel mohl tendru zúčastnit, natož aby po něm chtěl nějaké doklady. Vždy vychází z předpokladu možné účasti. Navíc ÚOHS jedná i proti evropským směrnicím, zejména směrnici Rady 89/665/EHS. Podle ní musí být přezkumné řízení dostupné bez rozdílu každému, kdo měl zájem na získání veřejné zakázky a komu v důsledku jednání zadavatele hrozí škoda. Není důležité, zda dotyčný dané služby v minulosti již poskytoval. Stejně se vyslovil i Evropský soudní dvůr, podle nějž zájem na získání veřejné zakázky nesmí být vykládán omezujícím způsobem.

Úřad argumentuje rovněž tím, že případ šetří souběžně i z moci úřední a bude tedy v každém případě rozhodnuto. Již však zapomněl dodat, že zákaz plnění smlouvy lze uložit pouze na návrh. Proto je důležité, aby úřad rozhodl v řízení iniciovaném Student Agency. Jinak zabránit plnění z dodatků pochybné smlouvy nelze.

Dokumenty:

INDOC Vyjádření k legitimitě navrhovatele pro UOHS (rozsudky ESD)