Text nového zákona o veřejných zakázkách k meziresortním připomínkám


Projděte si s námi návrh textu nového zákona o veřejných zakázkách, jak jej minulý týden rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj do meziresortního připomínkového řízení. My jej zrovna dočetli a kromě neuspořádaného zmatku nám v hlavách vyvstala jedna společná otázka. Proč jeho přípravu svěřili člověku, který je podepsán pod oběma předchozími zákony? Pod těmi, které se podle tvrzení mnohých příliš neosvědčily? Expertní skupinu vede Mgr. Pavel Herman, poradce ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Člověk sice odborně zdatný, avšak hluboce teoreticky založený a známý jako bigotní obhájce zájmů zadavatelů veřejných zakázek. Na výsledném textu je to bohužel hodně znát. Koneckonců přesvědčte se sami. 

Návrh textu nového zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důvodová zpráva k novému zakonu o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dle nastaveného harmonogramu by měla být finální podoba návrhu zákona předložena vládě v červnu 2015, přičemž jeho účinnost má nastat nejpozději 18. dubna 2016.