Přeskočit na obsah

ÚOCHB přidělil zakázku za dvě miliardy nezákonně. Dostal směšnou pokutu.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR porušil při zadání dvoumiliardové zakázky na dostavbu svého areálu zákon o veřejných zakázkách. Rozhodl o tom antimonopolní úřad a udělil zadavateli pokutu 100 tis. Kč. Jiná náprava nepřicházela v úvahu, jelikož antimonopolní úřad vydal pozdě předběžné opatření proti uzavření smlouvy. ÚOCHB toho ihned zneužil, několik dní nevybíral datovou schránku a jeho účinkům se elegantně vyhnul.

Úřad zahájil šetření zakázky na návrh společnosti HOCHTIEF CZ, která skončila na druhém místě. Podstatou její stížnosti byly pochybnosti, zda vybraný uchazeč (sdružení firem CGM Czech, Syner a Chládek a Tintěra, Pardubice) doložil požadovaná osvědčení o autorizaci ČKAIT pro zahraniční odborníky, kteří jsou členy jeho realizačního týmu. Úřad tyto pochybnosti potvrdil, k čemuž v rozhodnutí spisové značky ÚOHS-S229/2012 uvedl:

Vybraný uchazeč měl v rámci prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit osvědčení o autorizaci hostující osoby u těch členů realizačního týmu, kteří byli zaměstnanci zahraničního subdodavatele, prostřednictvím kterého vybraný uchazeč uvedenou kvalifikaci prokazoval. Vybraný uchazeč však předložil pouze čestná prohlášení o odborné kvalifikaci zaměstnanců zahraničního subdodavatele a na základě této skutečnosti měl být zadavatelem z předmětného zadávacího řízení vyloučen.

Rozhodnutí ÚOHS v kauze ÚOCHB

Vzhledem k uzavření smlouvy mohl úřad zadavateli pouze uložit pokutu za správní delikt. Mimochodem, její výše je směšná. Horní hranice pokuty činí podle ceny zakázky 102 mil Kč, takže uložených 100 tis. Kč není ani jedno promile z této částky. Závěr kauzy je tak z pohledu poškozeného dodavatele krajně neuspokojivý. Obrovskou zakázku získal uchazeč, který měl být vyloučen. Zadavatel zaplatí trapnou pokutu do státního rozpočtu. Ochránci hospodářské soutěže mají dojem, že zjednali nápravu. A ošizený dodavatel definitivně přišel o možnost zakázku získat.

Případ je rovněž názornou ukázkou fatálních důsledků toho, že úřad setrvale ignoruje závaznou lhůtu 10 dnů, v níž má podle § 61 odst. 2 správního řádu vydávat předběžná opatření. Kdyby úřad včas zakázal zadavateli uzavřít smlouvu, mohl zajistit reálnou nápravu pokřiveného tendru. Díky jeho liknavosti však tato možnost jednou provždy unikla.

sdílejte článek