Úředníci ÚOHS ignorují elektronické podpisy. Protože je nevidí


Někteří úředníci antimonopolního úřadu „nevidí“ elektronické podpisy, a tak se k dokumentům chovají, jako kdyby byly nepodepsané. V září loňského roku jsme za našeho klienta Consulting Company Novasoft podali návrh na přezkoumání zakázky ministerstva spravedlnosti na dodávku systému na rozpoznání hlasu a přepis řeči. Návrh jsme poslali datovou schránkou a přiložili elektronicky podepsanou plnou moc. Po třech týdnech úřad překvapivě vyzval klienta, aby doložil podepsanou plnou moc. Na telefonický dotaz, co to má znamenat, referentka Eva Doležalová sdělila, že má plnou moc vytištěnou a že na ní žádný podpis nevidí…

Snaha vysvětlit dotyčné dámě, že podpis je zřejmý a viditelný na elektronickém originálu plné moci, který úřad dostal do datové schránky, byla beznadějná. Nezbylo než podat proti usnesení rozklad, v němž jsme připomněli, že podle zákona o elektronickém podpisu je datová zpráva podepsána, pokud je opatřena elektronickým podpisem. Poukázali jsme i na to, že plná moc byla podepsána elektronickým podpisem úplně stejně, jako jsou podepisována rozhodnutí soutěžního úřadu doručovaná dodavatelům datovou schránkou. Ani to ovšem nepřimělo paní Doležalovou, aby zcestné usnesení zrušila v autoremeduře. Zrušil ho až předseda úřadu, který má zřejmě lepší zrak než někteří jeho úředníci. Viz rrozhodnutí R282/2012:

Plná moc byla podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby ve smyslu § 11 odst. 3 písm. a) zákona o elektronickém podpisu. Vzhledem k tomu, že plná moc byla opatřena elektronickými podpisy zmocnitele i zmocněnce, k nimž byly připojeny jejich certifikáty, byly naplněny shora uvedené požadavky stanovené správním řádem pro podání učiněná v elektronické podobě a plná moc se považuje za podepsanou navrhovatelem.