Přeskočit na obsah

Zadavatelé nesmějí dávat nabídky uležet

Štítky:

„Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“ Tak praví zákon o veřejných zakázkách. Zdá se to být jasné, avšak nikoli v Česku. Jsou-li lidé vyzváni, aby ihned opustili dům, kde uniká plyn, většinou rychle vypadnou. Ve veřejných zakázkách se však rozvinula diskuse, jak dlouho ono „ihned“ vlastně trvá.

Mimochodem, svoji troškou do mlýna přispěl i jistý nejmenovaný soudce, který odborné veřejnosti vykládal, že podle jeho názoru je to „do pěti dnů“. Rada pro zaměstnance: Řekněte, že nebudete v práci čtyři „ihned“, a máte měsíc dovolené. :)

Dne 18. března 2014 vydal ÚOHS jedno z prvních rozhodnutí (ne-li úplně první), v němž se k této probematice vyjádřil. Shledal, že zadavatel porušil zákon, protože otevírání obálek provedl až pět dnů (srovnej názor výše) po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a zadávací řízení zrušil. Zdůraznil, že otevírání obálek ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, a bezprostřední sdělení nabídkových cen uchazečům, má pro transparentní průběh zadávacího řízení zásadní význam. Rozhodnutí ÚOHS-S698/2013/VZ-5909/2014/513/JVo:

Zahájení otevírání obálek musí být realizováno v nejkratším možném čase, tak, aby nebylo možné jakkoliv manipulovat s nabídkami nebo učinit jiné úkony, které by do procesu otevírání obálek, resp. celého zadávacího řízení vnesly jakékoliv pochybnosti o regulérnosti jednotlivých kroků zadavatele. Jako přiměřená se jeví doba, která je počítána v řádu desítek minut nebo menší, rozhodně však nelze dobu několika dní považovat za stanovenou v souladu se zákonem.

Snad je tedy o něco jasněji.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.