Přeskočit na obsah

Konec skrytých provizí ve veřejných zakázkách na pojištění

Štítky:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělal přítrž skrytým provizím, jež hradily pojišťovny pojišťovacím makléřům v souvislosti s veřejnými zakázkami. Úřad vyhověl návrhu, který jménem společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s. podal INDOC proti postupu zadavatele Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně při zadávání veřejné zakázky na pojištění studentů. Podle úřadu jednal zadavatel v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když v podmínkách zadání nevyčíslil výši provize, kterou bude vybraná pojišťovna povinna hradit pojišťovacímu makléři zadavatele, společnosti ITEAD, a.s. Navrhovatel přitom zadavatele na tuto vadu zadávací dokumentace upozorňoval ještě v době, kdy bylo možné podmínky zadání doplnit. Poté, co však zadavatel nevyhověl ani následně podaným námitkám, navrhovateli nezbylo, než obrátit se na úřad.

Úřad dospěl k závěru, že pokud zadavatel neposkytl dodavatelům informace o výši provize jeho pojišťovacího makléře, způsobil, že zadávací dokumentace byla v dané části zcela neurčitá. Ztotožnil se tak s názorem navrhovatele, že uchazeči neměli dostatečně podrobné informace k připravě nabídek, zejména pak ke zpracování svých nabídkových cen.

Vzhledem k tomu, že na veřejnou zakázku nebyla dosud uzavřena smlouva, úřad zadávací řízení zrušil a zadavateli uložil uhradit náklady řízení v paušální částce 30 tisíc korun

Pokud budou zadavatelé ve veřejných zakázkách na pojištění požadovat, aby odměnu (provizi) jejich pojišťovacím makléřům hradily vítězné pojišťovny, budou muset v zadávacích podmínkách uvést konkrétní výši této provize. Dojde tak ke zveřejnění plateb mezi pojišťovnami a makléři, které až dosud probíhaly zcela netransparentně.

Rozhodnutí přispěje i ke snazší identifikaci nevyhlášených veřejných zakázek na služby pojišťovacího makléře. V současné době totiž řada zadavatelů tyto zakázky vůbec nevyhlašuje a odvolává se na to, že služby pojišťovacího makléře jsou poskytovány zdarma. Tito zadavatelé přitom zcela opomíjejí fakt, že pojišťovací makléř je za své služby pro zadavatele odměňován prostřednictvím pojišťovny, které zadavatel hradí pojistné. Jedná se tedy o veřejné zakázky podle zákona.

Rozhodnutí ze dne 22.2.2012 je pravomocné a nelze již proti němu podat opravný prostředek.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.